دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388 
6. تاریخ تطوّر موازنه در ادب فارسی

سیّد علی‌محمّد سجّادی؛ احمد عزّتی‌پرور


8. کلاغ در ادب فارسی

اسماعیل تاج‌بخش؛ آسیه فرجی قرقانی