داوران

 

داوران

ابتدا سامانه برای داوری مقاله یک ایمیل برای شما ارسال می کند که در این ایمیل چکیده مقاله به همراه 3 لینک (قبول یا رد داوری و دسترسی مستقیم برای داوری مقاله) ارسال می گردد. چکیدۀ مقاله را مطالعه کنید. پس از آن، اگر لینک رد را انتخاب کنید یعنی شما تمایلی به داوری مقاله ندارید و اگر گزینۀ قبول را انتخاب کنید، یعنی تمایل به داوری مقاله دارید. حال اگر بخواهید همان لحظه مقاله را داوری نکنید و در فرصت بهتری مقاله را داوری نمایید، باید از سامانه بیرون بیایید. زمانی که فرصت کافی برای داوری دارید، یا از طریق همین ایمیل ارسالی از سوی سامانه دوباره همین لینک را می زنید و وارد می شوید و یا با شناسۀ کاربری که سامانه برای شما فرستاده، وارد سامانه می شوید که در این حالت، باید گزینۀ داور را انتخاب کنید و سپس فهرست مقالاتی که برای داوری نزد شما آمده است، مشاهده می شود.در هر دو صورت پس از کلیک کردن روی کد مقاله می توانید دیگر محتویات مقاله را مشاهده کنید از جمله: چکیده و کلید واژگان مقاله. برای مشاهدۀ فایل کامل مقاله باید به پایین صفحه بروید. در قسمت دریافت فایل، سمت چپ یک فلش سبزرنگ مشاهده می شود. آن را انتخاب و فایل کامل مقاله را مشاهده کنید. سپس برای پر کردن فرم ارزیابی مقاله دوباره به بالای همین صفحه بروید و در زیر عنوان مقاله، گزینۀ فرم ارزیابی مقالات را انتخاب کنید. برای پر کردن گزینه های مربوط با کلیک کردن می توانید آنها را انتخاب نمایید و در جاهای خالی بنویسید. به یاد داشته باشید که تمام قسمت هایی که پرسش های آن پررنگ اند، باید پر شود تا فرم ارسال شود؛ در غیر این صورت سیستم خطا می دهد. قسمت های دیگر از قبیل توضیحات داور به سردبیر یا توضیحات داور به نویسنده اجباری نیستند و می توانید آنها را خالی بگذارید. اگر کامنت/حاشیه نویسی باید پس از دریافت مقاله، آن را بر روی رایانۀ خود ذخیره کنید. برای ارسال فایل حاشیه نویسی شده برای سردبیر، در قسمت ارسال فایل، فایل حاشیه نویسی شده را brows کنید و سپس کلید ارسال فایل را بزنید تا این فایل نیز به فرم ارزیابی پیوست شود. در پایان دکمه ارسال نتیجۀ داوری به دبیر را بزنید و به این طریق فرم داوری ارسال خواهد شد.

 

فهرست داوران مقالات مجله در سال 1400:     

 

دکتر کاظم دزفولیان

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

 k_dezfulian@sbu.ac.ir

دکتر محمد غلامرضایی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

mohannadgholamrezaei@gmail.com

دکتر مجتبی منشی زاده

استاد گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

monshizadeh30@yahoo.com

دکتر اکبر نحوی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

akbar.nahvi@yahoo.com

دکتر سید محمد دشتی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کازرون

seyyedmohammaddashti@yahoo.com

دکتر فاطمه مدرسی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresi@yahoo.com

دکتر فریده داوودی مقدم

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

fdavoudy@gmail.com

دکتر محمد رادمنش

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

radmanesh1398@gmail.com

دکتر مریم مشرف الملک

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

m-mosharraf@sbu.ac.ir

دکتر قدرت الله طاهری

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

ghodrat66@yahoo.com 

دکتر یدالله منصوری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

mansouri.yadollah@yahoo.com

دکتر وحید عیدگاه طرقبه‌ای

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

vahid.idgah@ut.ac.ir

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

mbakhtiari@ut.ac.ir

دکتر شیرزاد طایفی

دانشیار  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

sh_tayefi@yahoo.com

دکتر عیسی امن‌خوانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

 amankhani27@yahoo.com

دکتر خیرالله محمودی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

mahmoudi_kh27@yahoo.com

دکتر ابراهیم اقبالی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

eghbaly@tabrizu.ac.ir

دکتر نجم الدین جباری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

njabari@uok.ac.ir

دکتر طاهره ایشانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tahereh.ishany@gmail.com

دکتر عبدالحسین فرزاد

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

abdolhosein.farzad@gmail.com

دکتر محبوبه خراسانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی واحد نجف‌آباد دانشگاه آزاد اسلامی

najafdan@gmail.com

دکتر جلیل نظری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

jnazari1334@yahoo.com

دکتر رودابه شاه حسینی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 roosha11@yahoo.com

دکتر منصور پیرانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

piran.mansoor@yahoo.com

دکتر محمد راغب

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

ragheb_mohammad@yahoo.com

دکتر مهدی طباطبایی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

m_tabatabei@sbu.ec.ir

دکتر فاطمه مهری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

mehri.ftm@gmail.com

دکتر مونا ولی‌پور

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

m_valipour@sbu.ac.ir

دکتر امیر فرهنگ نیا

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

a_farhangnia@sbu.ac.ir

دکتر لیلی ورهرام

استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران

leilivarahram@gmail.com

دکتر احمد بهنامی

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ahmadbehnami@yahoo.com

دکتر عباس بگ‌جانی

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

abbas.bagjani@gmail.com

دکتر صبا لطیف‌پور

استادیار پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

sabalatifpour@gmail.com

دکتر میلاد جعفرپور

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

milad138720@gmail.com

دکتر شهرام احمدی

استادیار‌ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

ahmadish52@gmail.com

دکتر رضا چهرقانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

chehreghani@hum.ikiu.ac.ir

دکتر عبدالغفور جهاندیده

استادیار زبان‌ و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی چابهار

ajehandideh@yahoo.com

دکتر محمد رضا معصومی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

masomi25@yahoo.com

دکتر علیرضا شادآرام

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

shadarama@yahoo.com

دکتر راضیه آبادیان

 

razie.abadian@gmail.com

دکتر سهیل یاری گلدره

 

soheil.yari6@gmail.com

دکتر رویا پورآذر

 

roya_pourazar@yahoo.com

دکتر علی نویدی ملاطی

 

ali.navidimalati@gmail.com

دکتر سامان جواهریان

 

m.saman.javaherian@gmail.com

دکتر علی صابونچی

 

m.alisabounchi@gmail.com