داوران

ابتدا سامانه برای داوری مقاله یک ایمیل برای شما ارسال می کند که در این ایمیل چکیده مقاله به همراه 3 لینک (قبول یا رد داوری و دسترسی مستقیم برای داوری مقاله) ارسال می گردد. چکیدۀ مقاله را مطالعه کنید. پس از آن، اگر لینک رد را انتخاب کنید یعنی شما تمایلی به داوری مقاله ندارید و اگر گزینۀ قبول را انتخاب کنید، یعنی تمایل به داوری مقاله دارید. حال اگر بخواهید همان لحظه مقاله را داوری نکنید و در فرصت بهتری مقاله را داوری نمایید، باید از سامانه بیرون بیایید. زمانی که فرصت کافی برای داوری دارید، یا از طریق همین ایمیل ارسالی از سوی سامانه دوباره همین لینک را می زنید و وارد می شوید و یا با شناسۀ کاربری که سامانه برای شما فرستاده، وارد سامانه می شوید که در این حالت، باید گزینۀ داور را انتخاب کنید و سپس فهرست مقالاتی که برای داوری نزد شما آمده است، مشاهده می شود.در هر دو صورت پس از کلیک کردن روی کد مقاله می توانید دیگر محتویات مقاله را مشاهده کنید از جمله: چکیده و کلید واژگان مقاله. برای مشاهدۀ فایل کامل مقاله باید به پایین صفحه بروید. در قسمت دریافت فایل، سمت چپ یک فلش سبزرنگ مشاهده می شود. آن را انتخاب و فایل کامل مقاله را مشاهده کنید. سپس برای پر کردن فرم ارزیابی مقاله دوباره به بالای همین صفحه بروید و در زیر عنوان مقاله، گزینۀ فرم ارزیابی مقالات را انتخاب کنید. برای پر کردن گزینه های مربوط با کلیک کردن می توانید آنها را انتخاب نمایید و در جاهای خالی بنویسید. به یاد داشته باشید که تمام قسمت هایی که پرسش های آن پررنگ اند، باید پر شود تا فرم ارسال شود؛ در غیر این صورت سیستم خطا می دهد. قسمت های دیگر از قبیل توضیحات داور به سردبیر یا توضیحات داور به نویسنده اجباری نیستند و می توانید آنها را خالی بگذارید. اگر کامنت/حاشیه نویسی باید پس از دریافت مقاله، آن را بر روی رایانۀ خود ذخیره کنید. برای ارسال فایل حاشیه نویسی شده برای سردبیر، در قسمت ارسال فایل، فایل حاشیه نویسی شده را brows کنید و سپس کلید ارسال فایل را بزنید تا این فایل نیز به فرم ارزیابی پیوست شود. در پایان دکمه ارسال نتیجۀ داوری به دبیر را بزنید و به این طریق فرم داوری ارسال خواهد شد.

 

فهرست داوران مقالات مجله

در سال 1400:  

دکتر کاظم دزفولیان

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

 k_dezfulian@sbu.ac.ir

 

دکتر محمد غلامرضایی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

mohannadgholamrezaei@gmail.com

 

دکتر مجتبی منشی زاده

استاد گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

monshizadeh30@yahoo.com

 

دکتر اکبر نحوی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

akbar.nahvi@yahoo.com

 

دکتر سید محمد دشتی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کازرون

seyyedmohammaddashti@yahoo.com

 

دکتر فاطمه مدرسی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresi@yahoo.com

 

دکتر فریده داوودی مقدم

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

fdavoudy@gmail.com

 

دکتر محمد رادمنش

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

radmanesh1398@gmail.com

 

دکتر مریم مشرف الملک

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

m-mosharraf@sbu.ac.ir

 

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

mbakhtiari@ut.ac.ir

 

دکتر شیرزاد طایفی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

sh_tayefi@yahoo.com

 

دکتر خیرالله محمودی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

mahmoudi_kh27@yahoo.com

 

دکتر ابراهیم اقبالی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

eghbaly@tabrizu.ac.ir

 

دکتر نجم الدین جباری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

njabari@uok.ac.ir

 

دکتر طاهره ایشانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tahereh.ishany@gmail.com

 

دکتر عبدالحسین فرزاد

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

abdolhosein.farzad@gmail.com

 

دکتر محبوبه خراسانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی واحد نجف‌آباد دانشگاه آزاد اسلامی

najafdan@gmail.com

 

دکتر جلیل نظری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

jnazari1334@yahoo.com

 

دکتر رودابه شاه حسینی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 roosha11@yahoo.com

 

دکتر منصور پیرانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

piran.mansoor@yahoo.com

 

دکتر امیر فرهنگ نیا

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

a_farhangnia@sbu.ac.ir

 

دکتر صبا لطیف‌پور

استادیار پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

sabalatifpour@gmail.com

 

دکتر شهرام احمدی

استادیار‌ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

ahmadish52@gmail.com

 

دکتر رضا چهرقانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

chehreghani@hum.ikiu.ac.ir

 

دکتر عبدالغفور جهاندیده

استادیار زبان‌ و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی چابهار

ajehandideh@yahoo.com

 

دکتر علیرضا شادآرام

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

shadarama@yahoo.com

 

دکتر سهیل یاری گلدره

 

soheil.yari6@gmail.com

 

دکتر رویا پورآذر

 

roya_pourazar@yahoo.com

 

دکتر سامان جواهریان

 

m.saman.javaherian@gmail.com

صفحۀ پابلونز (WOS)

در سال 1401:

 

 

 

دکتر قدرت الله طاهری

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

ghodrat66@yahoo.com 

 

دکتر سیدمهدی طباطبایی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

m_tabatabei@sbu.ec.ir

 

دکتر مریم جلالی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

jalali_1388@yahoo.com

 

دکتر یدالله منصوری

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

mansouri.yadollah@yahoo.com

 

دکتر وحید عیدگاه طرقبه‌ای

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

vahid.idgah@ut.ac.ir

 

دکتر مجید سرسنگی

دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران

 msarsangi@ut.ac.ir

 

دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

 hajibaba@atu.ac.ir

 

دکتر عیسی امن‌خانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

 amankhani27@yahoo.com

 

دکتر غلامرضا سالمیان

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 salemian@razi.ac.ir

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر رحمان ذبیحی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

 r.zabihi@ilam.ac.ir

 

دکتر مجتبی مجرد

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد

mojarrad_mojtaba@yahoo.com

 

دکتر محمد راغب

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

ragheb_mohammad@yahoo.com

 

دکتر فاطمه مهری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

mehri.ftm@gmail.com

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر مونا ولی‌پور

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

m_valipour@sbu.ac.ir 

 صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر جواد بشری

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

motun.irani@yahoo.com

 

دکتر سیداحمدرضا قائم‌مقامی

استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران

 qaemmaqami@ut.ac.ir

 

دکتر لیلی ورهرام

استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران

leilivarahram@gmail.com

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر مریم دادخواه

استادیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران

 maryam.dadkhah@ut.ac.ir

 

دکتر بتول واعظ

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

 batulvaez@yahoo.com

 

دکتر احمد بهنامی

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ahmadbehnami@yahoo.com

 

دکتر عباس بگ‌جانی

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

abbas.bagjani@gmail.com

 

دکتر مهدی رحیم‌پور

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 mahdi_rahimpoor@yahoo.com

 

دکتر سید محمد عمادی حائری

استادیار بنیاد دایره‌المعارف اسلامی (دانشنامۀ جهان اسلام)

 m.emadihaeri@gmail.com

 

دکتر مهدی حیدری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 mehdiheidari8@gmail.com

 

دکتر میلاد جعفرپور

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

milad138720@gmail.com

 

دکتر منیره فرضی‌شوب

استادیار‌ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

 monireh.farzishob@gmail.com

 

دکتر عباس واعظ‌زاده 

استادیار‌ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 a.waez62@gmail.com

 

دکتر محمدرضا معصومی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

masomi25@yahoo.com

 

دکتر حسن حیدرزاده سردرود

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

 hasanheidarzadeh@gmail.com

 

دکتر سارا سعیدی

استادیار مدعو دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

 sarah.saeidi1395@gmail.com

 

دکتر راضیه آبادیان

 

razie.abadian@gmail.com

 

دکتر علی نویدی ملاطی

 

ali.navidimalati@gmail.com

 

دکتر علی صابونچی

 

m.alisabounchi@gmail.com

 

دکتر مهرنوش ارزاقی

 

mehrnoosh_mirror86@yahoo.com

 

دکتر محمدعلی ایزانلو

 

mizanlou@gmail.com

 

دکتر مجید پوراحمد

 

majid_pourahmad@ut.ac.ir

 

دکتر عرفان چوبینه بهروز

 

choobine.com@gmail.com

 

دکتر فاطمه حمصیان

 

f.hemmasian@gmail.com

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر مسعود راستی‌پور

 

rasti.masoud@gmail.com

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر رضا زنگنه

 

reza.zanganeh90@yahoo.com

 

دکتر حمیدرضا سلمانی

 

hr.salmani@gmail.com

 

دکتر علی شاپوران

 

shapouran.ali@gmail.com

 

دکتر آزاده شریفی

 

azadehsh194@gmail.com

 

دکتر هاشم صادقی

 

sadeghi.hashem@gmail.com

 

دکتر پریسا صالحی

 

parisa.salehi1384@yahoo.com

 

دکتر داود عمارتی‌مقدم

 

demarati@gmail.com

 

دکتر فرزین غفوری

 

ghafouri.farzin@gmail.com

 

دکتر منوچهر فروزنده فرد

 

manouchehr_forouzandeh@yahoo.com

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر اکرم کریم‌زاده اصفهانی

 

a.karimzadeh@ut.ac.ir

 

دکتر سیاوش گودرزی

 

sgoodarzi@ut.ac.ir

صفحۀ پابلونز (WOS)

دکتر فرزاد مروجی

 

f.moravveji@gmail.com

 

دکتر سعید مهری

 

sam.mehri@yahoo.com

 

دکتر هادی یاوری

 

hadi.yavari@gmail.com

 

 

فهرست اعضای محترم انجمن نسخ خطی که مجله تاریخ ادبیات با آنها در داوری مقالات و امور دیگر مجله همکاری دارد:

 • دکتر زهیر طیب
  پژوهشگر نسخه های خطی و تحقیق نص
  مدیر انتشارات بین المللی دارالتراث
  مدیرمسؤول فصلنامه تحقیقات ادبی و مخطوطات
  رئیس انجمن علمی
 • دکتر علی محمد موذنی
  استاد تمام دانشگاه تهران
  متن پژوه
  نائب رئیس انجمن علمی
 • دکتر توفیق هاشمپور سبحانی
  عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  متن پژوه و مصحح برجستۀ ادبیات عرفانی
  استاد بازنشستۀ دانشگاه
  عضو برجستۀ هیات مدیره انجمن علمی
 • دکتر احمد خاتمی
  رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
  متن پژوه و مصحح
  استاد پژوهشگر ممتاز کشور
  عضو برجستۀ هیأت مدیرۀ انجمن علمی
 • دکتر محمد سرور مولایی
  عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  استاد پیش کسوت دانشگاه در رشته ادبیات فارسی
  مصحح و متن پژوه
  عضو برجستۀ هیأت مدیرۀ انجمن علمی
 • دکتر بهادر باقری
  دانشیار دانشگاه خوارزمی
  سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  دبیر انجمن علمی
 • دکتر علی افضلی
  معاون گروه عربی دانشگاه تهران
  مترجم و پژوهشگر ادبیات عرب
  عضو اصلی هیات مدیره
  مسوول کمیتۀ مخطوطات عربی انجمن
 • دکتر سعید شفیعیون
  رئیس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه اصفهان
  دانشیار دانشگاه اصفهان
  متن پژوه و مصحح دارای آثار برگزیده
 • دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
  استاد دانشگاه علامه طباطبایی
  متن پژوه و مصحح
  مشاور شورای نام گزینی کشور
  خزانه دار انجمن
 • دکتر میلاد جعفرپور
  عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
  عضو علی البدل هیأت مدیره
 • دکتر الهام ملک‌زاده
  عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و استاد تاریخ
  عضو علی البدل هیأت مدیره
  مسوول کمیته همکاریهای بین المللی انجمن
 • دکتر فاطمه سماواتی
  پژوهشگر تاریخ از دانشگاه دهلی نو
 • دکتر سمیه شکری
  مدرس زبان و ادب فارسی
  متن پژوه و مصحح
  فعال فرهنگی و رسانه ای در حوزۀ ادبیات فارسی
 • دکتر سید محمدرضا حسینی
  متن پژوه
  مدرس دانشگاه
 • دکتر نیلوفر سادات عبدالهی
  متن پژوه و مصحح
  ویراستار مجلات علمی تخصصی زبان و ادبیات فارسی
 • دکتر شرافت کریمی
  استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان
  متن پژوه و مصحح
  بازرس انجمن
 • دکتر مروه کایا
  پژوهشگر تاریخ، ادبیات و سیاست در منطقۀ آسیای صغیر و آناتولی