مجلۀ تاریخ ادبیات از شماره دوم سال ۱۴۰۰ به بعد با همکاری انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران منتشر می‌شود.

کد وزارت علوم 55042c48047263a

 

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی) انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله، استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.
 • لازم است نویسندۀ مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسندۀ مسئول وجود ندارد.
 • نویسندۀ مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم تعارض منافع، فرم تعهد نویسندگان و ضمانت‌نامۀ چاپ حاوی صحت داده‌ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
 • لطفاً وضعیت مقاله خود را در صفحۀ شخصی‌تان در مجله حداقل ماهی یک بار، بررسی کنید و اگر بیش از یک ماه بدون تغییر مانده بود، با مجله تماس بگیرید. 
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
 • نشریه تاریخ ادبیات، تحت قانون بین‌المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.
 • این نشریه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 
  • کشور محل انتشار:  ایران
  • ناشر :دانشگاه شهید بهشتی
  • شاپای چاپی:         7349-2008
  • شاپای الکترونیکی: 6878-2588
  • حوزۀ تخصصی : تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی، تصحیح متون و زبان وادبیات فارسی
  • اعتبار مجله : علمی پژوهشی
  • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوبت انتشار: دو فصلنامه
  • نوع انتشار: الکترونیکی و چاپی
  • هزینۀ بررسی ، پردازش و انتشار: دارد
  • دسترسی آزاد: بله
  • نوع داوری: داوری دو سو ناآشنا
  • بازه زمانی بررسی اولیه:  حداکثر ۱۰ روز
  • درصد پذیرش مقالات : ۱۶.۷۳ درصد
  • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب در بررسی و داوری مقالات. 
  • دسترسی به مقاله‌ها : آزاد (تمام متن)
  • میانگین زمان داوری: ۲ ماه
  • دسته بندی موضوعی :دارد 
  • تلفن مجله : 29902489 - 021 (در صورت عدم پاسخگویی با شماره 09195604399 تماس بگیرید) 
  • ایمیل مجله :  hlit@sbu.ac.ir
شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 85، دی 1400، صفحه 0-1 

پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء

صفحه 131-160

10.29252/hlit.2022.226364.1109

فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی‌مزدارانی؛ معصومه امینیان


ابر واژگان