درصد پذیرش: 25 %

میانگین زمان داوری:  24 روز

مجلۀ تاریخ ادبیات از شماره دوم سال ۱۴۰۰ به بعد با همکاری انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران منتشر می‌شود.

کد وزارت علوم 55042c48047263a

 

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 

 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
 • نشریه تاریخ ادبیات، تحت قانون بین‌المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.
 • این نشریه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند.
 • داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا می‌توانید ثبت نام کنید. 
  • کشور محل انتشار:  ایران
  • ناشر :دانشگاه شهید بهشتی
  • شاپای چاپی:         7349-2008
  • شاپای الکترونیکی: 6878-2588
  • حوزۀ تخصصی : تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی، تصحیح متون و زبان وادبیات فارسی
  • اعتبار مجله : علمی پژوهشی
  • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوبت انتشار: دو فصلنامه
  • نوع انتشار: الکترونیکی و چاپی
  • هزینۀ بررسی ، پردازش و انتشار: دارد
  • نوع داوری: داوری دو سو ناآشنا
  • بازه زمانی بررسی اولیه:  حداکثر ۱۰ روز
  • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب در بررسی و داوری مقالات. 
  • وضعیت دسترسی به تمام مقالات: دسترسی باز و آزاد (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی :دارد 
  • تلفن مجله : 29902489 - 021  و 09195604399 (مدیر داخلی) 
  • ایمیل مجله :  hlit@sbu.ac.ir  و  m_valipour@SBU.ac.ir  (مدیر داخلی) 
شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 87، اسفند 1402، صفحه 5-318 (پاییز و زمستان ۱۴۰۲. شماره پیاپی : ۸۷/۲) 

ابر واژگان