کلاغ در ادب فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله نخست واژه «کلاغ» از نظر ریشه شناسی بررسی شده و سپس انواع آن به اجمال معرّفی گردیده است؛ و آن گاه صفات ظاهری و باطنی این پرنده یاد شده و نمونه هایی برای هر یک ذکر شده است. در این جستار به بازتاب واژه «کلاغ» و ویژگی‌های او در متون عرفانی و دینی و امثال و حکم اشارت هایی رفته است و در یک نتیجه گیری کلی جایگاه «کلاغ» در ادب فارسی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crow in Persian literature

چکیده [English]

In this article, first, the word "crow" is examined from the point of view of etymology, and then its types are briefly introduced; And then the external and internal characteristics of this bird are mentioned and examples are mentioned for each. In this essay, references have been made to the reflection of the word "crow" and its characteristics in mystical and religious texts, proverbs and sayings, and in a general conclusion, the position of "crow" in Persian literature has been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crow
  • raven
  • fable
  • corvus
  • Persian literature