راهنمای نویسندگان

 صفحه اول مقاله

۱.  عنوان فارسی مقاله:  با قلم B Nazanin اندازه ۱۴ Bold نوشته شود و باید حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ کلمه، و شامل متغیرهای اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب، کوتاه و گویا باشد و به طور خلاصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظری مورد پژوهش و رابطۀ بین آن ها را نشان دهد.

۲. مشخصات نویسندگان به فارسی: زیر عنوان فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی مسئول و دیگر نویسندگان، به ترتیب با قلمB Nazanin  اندازه ۱۰ Bold  و مرتبه علمی و نام دانشگاه همراه با شماره تماس و پست الکترونیکی (Email)،  آن ها در اندازه ۱۰  B Nazanin در پاورقی نوشته و تاریخ ارسال مقاله قید می شود.

۳.چکیده­ ها: به دو زبان­ فارسی و انگلیسی، حداقل دارای ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه، شامل هدف، روش، یافته ­ها و نتیجه­ گیری  باشد .لازم است هر یک از چکیده­ های فارسی و انگلیسی، در صفحۀ جداگانه ­ای در یک پاراگراف نگاشته و در چارچوبی که در زیر می ­آید، تنظیم شود.

۴. کلیدواژه ­ها: شامل ۳ تا ۵ واژه از متغیرهای اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­ ارائه و تنظیم  شود.

 

چکیده فارسی

هدف: در اندازه ۱۱ B Nazanin

روش:  در اندازه ۱۱ B Nazanin : شامل روش پژوهش مثلاً همبستگی، آزمایشی و ...، جامعه آماری و تعداد آن حتما قید شود، نمونه آماری و تعداد آن، روش نمونه گیری و ابزارهای مورد استفاده همراه با نام سازنده / گان و سال ساخت آن­ها است.

یافته­ ها: در اندازه ۱۱ B Nazanin : علاوه بر یافته ها لازم است در پژوهش­ های آزمایشی و مداخله­ای، پیگیری نیز انجام و به نتایج حاصل از پیگیری دراین قسمت اشاره شود.

نتیجه­ گیری: در اندازه ۱۱ B Nazanin : علاوه بر نتیجه­ گیری، پیشنهاداتی کاربردی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شود.

کلید واژه ­ها:در اندازه ۱۱  B Nazanin: ایتالیک، به ترتیب حروف الفبا و صرفاً باید محدود به واژه ­های عنوان باشد.

 

صفحه دوم مقاله

۵. عنوان لاتین مقاله: عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه ۱۳ Bold و باید دقیقاً مطابق با عنوان فارسی تنظیم شود.

۶. مشخصات نویسندگان به انگلیسی:زیر عنوان انگلیسیمقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه ۱۰ Bold  و مرتبه علمی و نام دانشگاه و ایمیل آدرس آن ها در اندازه ۱۰ Times New Roman  در پاورقی نوشته شود.

۷. چکیده انگلیسی: با قلم Times New Roman اندازه ۱۱ و لازم است دقیقاً مطابق با عنوان فارسی و صرفا در چارچوب و عنوان واژه ­های زیر تنظیم شود.

Abstract

Aim: در اندازه ۱۱Times New Roman

Methods: در اندازه ۱۱  Times New Roman

Results: در اندازه ۱۱  Times New Roman

Conclusion: در اندازه  ۱۱  Times New Roman

Key words: در اندازه ۱۱  Times New Roman

صفحات سوم تا صفحات آخر مقاله

 1. ۸.  مقدمه در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold  
 2. ۹.              روش­ در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold 
 3. ۱۰.         ابزار پژوهش در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold

۱۱.  شیوه اجرای پژوهش: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن و مراحل گردآوری اطلاعات بدون ذکر مطالب تکراری باشد.

 ۱۲.یافته ­ها در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold

 1. ۱۳.         بحث و نتیجه­ گیری در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
 • ·    
 • ۱۴.         منابع در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold

الف.  فهرست مآخذ فارسی (در اندازه ۵/۱۱ B Nazanin ) و انگلیسی (با قلم Times New Roman در اندازه ۵/۱۰) تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به روش APA تنظیم شود.

ب. دقت شود تمام منابعی که در متن مقاله سال انتشار آن داخل پرانتز نوشته شده است باید در فهرست منابع بیاید.

پ. منابعی که در متن نیست نباید در فهرست منابع نوشته شود و بالعکس و منابع باید جدید و به روز باشد.

ت‌. لازم است در تدوین مقاله بیشتر از مجله­ های علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی معتبر استفاده شود، نه از پایان­ نامه­ ها و کتاب­ها. در مجموع استفاده از پایان­ نامه ­ها و کتاب­ها فقط حدود ده درصد منابع را به خود اختصاص دهد.

ث. شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. در اولین جا در متن باید برای اولین بار اسامی ۵ نفر اول همکاران به فارسی ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» و در پاورقی همان صفحه لاتین آن نوشته شود. به این شکل: این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (ریف، کتلر و ویفرینگ[۱]، ۲۰۱۰). در دفعات بعدی می توان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقیه «و همکاران» نوشت. به این شکل: نیروی برانگیزنده رفتارهای اجتماعی است که انسجام گروهی را در پی دارد (جولیفی و فارینگتن[۲]، ۲۰۰۴؛ ریف و همکاران، ۲۰۱۰). 

ج.  شیوه نگارش فهرست منابع و آوردن نقطه، ویرگول و خط فاصله ها دقیقاً بر مبنای الگوی APA رعایت شود.

چ. در نوشتن فهرست منابع و مآخذ به موارد زیر از قبیل نقطه، وریگول، فاصله و ایتالیک که به رنگ سبز است توجه شود.

ح. در منابع انگلیسی و فارسی اگر منبع مقاله است، دوره، سال و شماره صفحه باید با توجه به الگوی زیر نوشته شود.

مقاله

احمدی فروشانی، سیدحبیب الله.، یزدخواستی، فریبا.، و عریضی، حمیدرضا. (۱۳۹۲). اثربخشی روان­نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان. فصلنامه روان­شناسی کاربردی. تابستان،۲(پیاپی ۲۶): ۲۳-۷.

 

Simonsen, B., Myers, D., Everett, S., Sugai۱, G., Spencer, R., & LaBreck, C. (۲۰۱۲). Explicitly teaching social skills schoolwide: Using a matrix to guide instruction. Journal of  Intervention in School and Clinic, ۴۷(۵): ۲۵۹-۲۶۶.

کتاب

برنشتاین، فیلیپ. اچ.، برنشتاین. مارتین. تی. (۱۳۸۲). شناخت درمانی گروهی. ترجمه حمیدرضا رستمی. انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی ذهن. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۱۹۹۹).

Calapinto, J. (۲۰۱۲). Handbook of family therapy: Structional family therapy, in A. Gurman and D. Kinskern(eds) .Vol. ۲, Milton Keynes: Open University Press.

پایان نامه

مختارپور، حسن. (۱۳۸۹).مقایسۀ شیوع انواع اختلال های رفتاری  دانش آموزان  نارسا خوان و عادی در مقطع ابتدایی. پایان نامه  کارشناسی ارشد. رشته روان­شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 • پیوست­ها:

الف.لازم استنویسنده مسئولدر انتهای منابع مقاله خود، پرسشنامه­ ها و سایر برنامه های مورد استفاده را به­طورکامل پیوست نماید.

ب. لازم استپرسشنامه­ها در اندازه ۹ B Nazaninدر جدول تایپ و پیوست شود.

مواردی دیگری که باید در نگارش و تایپ مقاله رعایت شود:

 • تمام ویرگول­ ها، نقطه ­ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود، نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 • تمام پانویس ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره ۱ آغاز شود.
 • نیم فاصله­ ها رعایت شود ( برای درج نیم فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید – استفاده کنید) به­ عنوان مثال: می شود (غلط) / می­ شود (صحیح) است.
 • تمامی اعداد به کار رفته در متن باید فارسی باشد.
 • فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد.
 • · از آوردن واژه ها و مخفف واژه های لاتین در متن جداً خودداری و از معادل واژه های فارسی استفاده شود.
 • · تعداد صفحات مقاله براساس الگوی حاضر حداقل ۱۵ و حداکثر ۱۸ صفحة وزیری (۵/۱۶ × ۵/۲۳) و به صورت تایپ شده در محیط word باشد.
 • · در مقاله ­های برگرفته از پایان­نامه ­ها یا طرح ­های پژوهشـی دانشگاه ­ها و سازمـان­ ها، ذکر برگرفته ­شده از پایان­ نامه یا طرح ­های پژوهشی و تاریخ دفاع از پایان­ نامه و تاریخ اتمام پژوهش الزامی است.
 • تمام عنوان ها در اندازه ۱۲ B Nazanin و Boldو  متن مقاله در اندازه ۱۲ B Nazanin در محیط Word نوشته شود.
 • برای دریافت فرم تعارض منافع، روی آن کلیک کنید.

 [۱]. Rieffe, Ketelear & Wiefferink

[۲]. Jolliffe & Farrington