تماس با ما

کاربران محترم مجله می‌توانند به یکی از روش‌های زیر با ما در تماس باشند، سؤالات خود را مطرح کنند و یا وضعیت مقالاتشان را پیگیری نمایند:

 

1- ایمیل مجله به آدرس hlit@sbu.ac.ir

2- ایمیل مدیر داخلی مجله به آدرس m_valipour@sbu.ac.ir

3- شماره تلفن دفتر مجله: 29902489 - 021

4- شماره همراه مدیر داخلی مجله: 09195604399

5- مراجعه حضوری: تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دفتر مجله تاریخ ادبیات، (کدپستی: 1983969411)

 


CAPTCHA Image