اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 806
تعداد پذیرش 315
تعداد عدم پذیرش 440

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 296
تعداد مشاهده مقاله 39693
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34739
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 78 روز
درصد پذیرش 39 %