اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 838
تعداد پذیرش 325
تعداد عدم پذیرش 476

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 55494
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60012
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 76 روز
درصد پذیرش 39 %