اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 411
تعداد پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش 264

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 317
تعداد مشاهده مقاله 1158797
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 350283
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 25 %