اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 863
تعداد پذیرش 327
تعداد عدم پذیرش 490

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 302
تعداد مشاهده مقاله 77095
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 85345
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 75 روز
درصد پذیرش 38 %