دوفصل نامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 382
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 249

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 313
تعداد مشاهده مقاله 116155
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 115686
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
درصد پذیرش 24 %