نویسنده = سیّد علی محمّد سجّادی
تبیین روابط علّی مقولات مؤثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 65-84

10.52547/hlit.2022.220753.1020

رضوان وطن خواه؛ احمد خاتمی؛ محمد غلامرضایی


معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-61

10.48308/hlit.2019.98904

ایوب امیدی؛ مریم مشرف؛ احمد خاتمی


بررسی اندیشة عطّار در باب معرفت و تطبیق آن با آراء گنوسی

دوره 7، شماره 2، آذر 1393، صفحه 133-150

سیّد علی محمّد سجّادی؛ فرشته جعفری


خوانشی کهن‏ الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر

دوره 7، شماره 1، تیر 1393

احمد خاتمی؛ عبدالرسول شاکری


شباهت‌های سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 3، مهر 1389

احمد خاتمی؛ مصطفی ملک‌پائین


شاخصه‌های نثر دینی آثار فارسی مجلسی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1389

احمد خاتمی؛ محمّد تقی جهانی


محمّد خواری(1)؛ مقلّد یا نوآور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388

احمد خاتمی؛ علی جهانشاهی افشار