دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392 
6. سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش؛ الهام کوثری


7. نقد شعر طاهره صفّارزاده

احمد خلیلی؛ رضا ستّاری؛ سیّد محسن مهدی نیا