دوفصل نامه

آ

 • آزرمی، یلدا زیست و کنش صوفیانه‌ی میراحمد کشّی در آینه‌ی نسخه‌ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 71-90]

ا

 • ابویسانی، حسین از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

 • احمدی، شهرام تأملی در تصویر‌‌های دانش‌بنیاد شعر انوری (مطالعه‌ی موردی: بررسی سه دانش نجوم، موسیقی و طب در 51 قصیده‌ی انوری) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-34]

 • ایزدی، اورنگ بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

ب

 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

پ

 • پیرانی، منصور بررسی مفهوم و منشأ «عقل» در اندیشه ناصرخسرو بر مبنای دیوان قصاید [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 27-48]

ج

 • جمشیدی، محمدحسن بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

 • جوکار، نجف زیست و کنش صوفیانه‌ی میراحمد کشّی در آینه‌ی نسخه‌ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 71-90]

ح

 • حسام پور، سعید بررسی کارنامه ی هدایت پژوهی در ایران از 1330تا1381 [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]

د

 • دادرس، سیدمهدی بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

 • دشتی، سید محمد جستجوی کهن ترین منابع تاریخی دو تلمیح ادب فارسی: «خم عیسی» و «رشتة مریم» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]

ر

 • رحمتیان، لیلا باز شناسی منبع 38رباعی منسوب به مولانا، در متون ادبی و تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • رحیمی زنگنه، ابراهیم باز شناسی منبع 38رباعی منسوب به مولانا، در متون ادبی و تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • رمضانی، مهدی تأمّلی در منظومه‌های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]

س

 • سلیمی، علی رمزگانِ رنگ و چرخش معنایی آن در ادبیّات معاصر (با نگاهی تطبیقی به شعر امروز ایران و عراق) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 113-142]

ص

 • صالحی، پریسا پیوند «تاریخ» با «ادبیّات» در متون تاریخی زبان و ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 49-77]

 • صفیان بلداجی، یوسف بررسی هویت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت پیکر با رویکردی تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 79-97]

ط

 • طایفی، شیرزاد تأمّلی در منظومه‌های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]

ع

 • عباسی، حبیب الله از ترجمه تا تألیف (مقایسة ساختاری محتوایی دو ترجمۀ کتاب عوارف‌المعارف) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]

غ

 • غلامپور دهکی، سکینه بررسی و تحلیل سبک فکری و محتوایی سه آیین شاهنامۀ فردوسی با ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 131-160]

 • غلامحسین زاده، غلامحسین بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

ف

 • فلاحتی، صغرا از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

ق

 • قربانپور، سمیه تأمّلی در منظومه‌های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]

ک

 • کیانی، رضا رمزگانِ رنگ و چرخش معنایی آن در ادبیّات معاصر (با نگاهی تطبیقی به شعر امروز ایران و عراق) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 113-142]

م

 • محمدی بدر، نرگس بررسی و تحلیل سبک فکری و محتوایی سه آیین شاهنامۀ فردوسی با ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 131-160]

 • میردار رضایی، مصطفی تأملی در تصویر‌‌های دانش‌بنیاد شعر انوری (مطالعه‌ی موردی: بررسی سه دانش نجوم، موسیقی و طب در 51 قصیده‌ی انوری) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-34]

 • مستعلی پارسا، غلامرضا بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

 • مسکنی، راضیه از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

 • منصوری، مجید چند نکتۀ تازه دربارۀ عبداللطیف طسوجی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 161-183]

ن

 • ناظمیان، هومن از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

 • نیکوبخت، ناصر بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

 • نوربخش، ابراهیم بررسی کارنامه ی هدایت پژوهی در ایران از 1330تا1381 [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]

 • نوفلی، فاطمه جستجوی کهن ترین منابع تاریخی دو تلمیح ادب فارسی: «خم عیسی» و «رشتة مریم» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]

و

 • وفایی، عباسعلی بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]