بررسی کارنامه ی هدایت پژوهی در ایران از 1330تا1381

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

 صادق هدایت یکی از تأثیر گذارترین نویسندگان معاصر است که در پیوند با آثار و شخصیت او کتاب ها و مقاله های گوناگونی پدید آمده است. این پژوهش بر آن است ابتدا با نگاهی کلی و با توجه به آثار پدید آمده، رویکردهای هدایت شناسی را تبیین کند و پس از آن، سیر هدایت پژوهی را از سال1330تا1381 به صورت دوره های دهساله تحلیل و بررسی نماید.یافته­ های پژوهش نشان می­دهد در دهه ی سی که هدایت شناسان نخستین تجربه های خود را در زمینه ی پژوهش درباره­ی هدایت کسب می کردند، بیشتر در زمینه هایی چون تحلیل ویژگی­های روحی و اخلاقی هدایت، تأثیر پذیری او از نویسندگان خارجی و شیفتگی هدایت به علوم خفیه مطالبی می نوشتند. در این دوره 51مقاله و 12کتاب درباره ی هدایت نوشته شد. در دهه ی چهل با رشدی دو برابری، 124مقاله و 6 کتاب درباره ی آثار هدایت و به ویژه داستان های او نوشته شد و جنبه های تازه­تری از زندگی و آثار هدایت بررسی شد. در دهه ی پنجاه نیز 145مقاله و 8 کتاب درباره ی خودکشی هدایت و علل آن و موضوع های کلی دیگر تحریر گردید. از دهه ی شصت، تجربه ی نویسندگان در زمینه ی هدایت پژوهی رفته رفته افزوده گشت و نویسندگان با تکیه بر دانش خود در زمینه ی نقد ادبی به نقد و بررسی آثار هدایت پژوهانه همت ورزیدند. در این دوره نیز 160 مقاله و 4 کتاب درباره ی هدایت به چاپ رسید. به طور شگفت آوری در دهه ی هفتاد ملاحظه می گردد که دامنه ی موضوع ها و مبحث های هدایت شناسی افزایش می یابد و این پدیده شاید مربوط به افزایش دانش نویسندگان درباره ی ادبیات معاصر و همچنین ادبیات جهان باشد که موضوع مورد علاقه ی فراوان هدایت بود. در این دهه، 170 مقاله و 45 کتاب درباره ی هدایت نوشته می شود. به طور عمده می توان گفت که هدایت شناسی چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی در این دوره پیشرفت محسوسی داشته است.                                     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytic report of studies on Sadeq Hedayat's works from1330to1381

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Noorbakhsh
 • Saeed Hessampour
Shiraz University
چکیده [English]

Sadeq Hedayat is the most influential contemporary author. Different books and articles have been written about his character and works. This essay intends to study aspects of Hedayat-studies based on current research about him. It then analyses the process of Hedayat-studies from 1330 to1380 in periods of 10 years.
Results indicate that in the 1330s during which Hedayat’s researchers experienced how to study Hedayat, 51 articles and 12books have been written about his mental features, his inspiration from other non-Persian authors, and his inclination to secret sciences.
In the 1340s, 124 articles and six books were published about Hedayat and especially about his stories. In this decade, new aspects of his life and works have been considered by Hedayat-researchers.
In the 1350s, 145 articles and eight books were printed about his suicide and other general topics. In the1360s, experience of researchers about Hedayat-studies increased and authors relying on their information about literary criticism, they analyzed Hedayat-studies. In this time, 160 articles and four books were published about him.
In the1370s, it was wonderfully observed that the rate of topics and issues about Hedayat developed. In this period, 170 articles and 45 books were written about him. It can be concluded that Hedayat-studies have been improving whether in the point of quantity or quality from 1330 to 1381.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sadeq Hedayat
 • Contemporary Literature
 • Hedayat studies
 • analysis
 • literary criticism
 1. -افشار،ایرج(1344).احوال و آثارِ صادق هدایت،مجموعه مقالات سواد و بیاض،جلدیک،کتابفروشی دهخدا.
 2. -آبادی. سروش(۱۳۳۸). بررسی آثار صادق هدایت از نظر روانشناسی. تهران:کتابفروشی ابن سینا. چاپ اول.
 3. -آل احمد، جلال(1330).هدایتِ بوف کور،علم و زندگی، شماره1، صص66تا76.
 4. -امینی حسین و عباسی جواد(1379). فلسفه ی پوچی، مشهد: کنکاش دانش، چاپ اول.
 5. -انجوی شیرازی،ابوالقاسم(1352).صادق هدایت و مکتب او، مجله امید ایران،ش945، صص10تا23.
 6. -باصری، فرامرز(1352).صادق هدایت و سگ ولگرد، مجله امید ایران،ش946،صص11و23.
 7. -بذل حق،محمود(1340).صادق هدایت داستان نویس بزرگ ایران،مجله هلال،شماره136،صص58تا62.
 8. -براهنی،رضا(1351).صادق هدایت خودکشی نکرد به مرگ طبیعی مرد،روزنامه اطلاعات،ش13779،ص9.
 9. -براهنی،رضا(1351).هدایت بیگانه با جهان،روزنامه اطلاعات، ش13779،ص5.
 10. -براهنی،رضا(1349).هدایت در بوف کورهم قصه نویسِ حرفه ای نیست،مجله پست ایران،ش77،ص18.
 11. -بوگل،لئونارد(1378)،تأثیر فلسفه خیام بر بوف کور هدایت،روی جاده نمناک،تهران،کاروان،صص85تا99.
 12. -بهارلو، محمد(1369).بررسی ادبی فردای صادق هدایت، مجله کلک،ش1،صص21تا26.
 13. -بی نام.(1351).این است بوف کور، مجله فردوسی،ش1065،ص25.
 14. -بی نام.(1341).بوف کور در زبان چکی،مجله راهنمای کتاب، سال5،ش1،ص94.
 15. -بی نام.(1347).به یاد صادق هدایت،مجله نگین، سال3،ش11،ص13.
 16. -بی نام.(1343).حاجی آقای صادق هدایت، مجله راهنمای کتاب، سال7،ش1،ص148.
 17. -بی نام.(1342).حرفهایی کوچک درباره اثری بزرگ،مجله فردوسی،ش614،ص3.
 18. -بی نام.(1350).داش آکل هدایت و داش آکل کیمیایی، روزنامه کیهان،ش8454،ص6.
 19. -بی نام.(1347).مردی که دنیا را به رجاله ها سپرد،مجله فردوسی،ش856،ص18.
 20. -بی نام.(1348).میراث هدایت، مجله فردوسی، ش906،صص20و21.
 21. -بی نام.(1351).یادبود بیستمین سالگرد صادق هدایت، روزنامه کیهان،ش19.
 22. -بی نام.(1347).یادبودی ارزشمند از هدایت،مجله فردوسی، ش794،ص2.
 23. -پارسی نژاد،ایرج(1378).صادق هدایت و پیام کافکا،مجله بخارا،ش9و10،صص297تا308.
 24. -پارسی نژاد،ایرج(1376).قضیه در آثار صادق هدایت،مجله ایران نامه،ش61،صص97تا110.
 25. -پاکروان،امیر(1346).این وظیفه هر فرد ایرانی است که به مرحوم هدایت علاقمند باشد، مجله فردوسی،ش834،ص9.
 26. -پاکروان،امیر(1341).جشن شصتمین سالگرد تولد صادق هدایت در مسکو،روزنامه کیهان،ش1571،ص5.
 27. -پیمانی، هوشنگ(1342). راجع به صادق هدایت صحیح و دانسته قضاوت کنیم، تهران: چاپ آبان، چاپ اول.
 28. -حسن لی کاوس وحسام پورسعید(1389).کارنامه ی تحلیلی خیام پژوهی،نشر علم،تهران،چاپ نخست،515 صفحه.
 29. -حیدری،غلام(1368).صادق هدایت و سینما،مجله چیستا،ش65،صص632تا641.
 30. -داریوش،پرویز(1360).یادی از صادق هدایت،مجله هدهد،سال سوم،شماره نخست،ص30و31.
 31. -دباشی،حمید(1366).نقد و بررسی کتاب قصه پردازی صادق هدایت،مجله ایران نامه،ش20،صص720تا727.
 32. -دانایی برومند. مریم(۱۳۷۶). نوشته های فراموش شده ی صادق هدایت. تهران:موسسه انتشارات نگاه. چاپ اول.
 33. -دستغیب،عبدالعلی(1373)،افسانه و واقعیت صادق هدایت از دیدگاه جامعه شناس،مجله کلک،ش60،صص327تا340.
 34. -دسنی،ریمون(1332).آنچه بوف کور می بیند،ترجمه حسن قائمیان، مجله سخن،سال4،ش12،صص984تا986.
 35. -دیدار،ابرلی(1345).تحلیلی تازه از آثار هدایت، ترجمه ی پرویز لشکری، مجله فردوسی،ش801،802 و803.
 36. -ریپکا، یان(1344).یادبودهای من از صادق هدایت،مجله سخن، سال15،ش5،صص460و535و537.
 37. -زرین کوب،عبدالحسین(1352).هدایت مجاهدی در اردوی انسانیت،روزنامه اطلاعات،ش14337،ص19.
 38. -ستاری، جلال(1377). بازتاب اسطوره در بوف کور، تهران: انتشارات توس، چاپ اول.
 39. -سوپو، فیلیپ(1332).بوف کور در اروپا،ترجمه ی حسن قائمیان،مجله سخن، سال4،ش10،صص824تا826.
 40. -صنعتی، محمد(1380). صادق هدایت و هراس از مرگ: ساخت شکنی روان-تحلیلگرانه ی بوف کور، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
 41. -طاهباز، حسن(1361). یادبودنامه ی صادق هدایت به مناسبت هشتادمین سال تولد او، کلن: بیدار، چاپ اول.
 42. -طبری، احسان.(۱۳۷۷). آورندگان اندیشه خطا: سیری در احوال صادق هدایت و احمد کسروی. تهران: کیهان، چاپ نخست.
 43. -ظفرخان،محمد(1347).نظری به داستان های صادق هدایت،مجله هلال،ش80، صص31تا35.
 44. -فرزانه،مصطفی(1344).آخرین روزهای زندگی صادق هدایت،مجله سخن،سال15،ش5، صص465و535تا537.
 45. -قائمیان، حسن(1343). نظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره ی صادق هدایت و آثار او، تهران: کتاب های پرستو، چاپ سوم.
 46. -قربانی، محمد رضا(1372). نقد و تفسیر آثار صادق هدایت، تهران: نشر ژرف، چاپ اول.
 47. -کاتوزیان، محمد علی همایون(1381). درباره ی بوف کور هدایت، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.
 48. -کتیرایی،محمود(1346)،افسانه آفرینش در آرشیوآقای پاکروان و نمونه خط صادق هدایت، مجله فردوسی،ش837،ص28.
 49. -کشاورز،کریم(1352).قطعاتی از کتاب نثر صادق هدایت،مجله سخن،دوره23،ش3،ص308.
 50. -کمیساروف، د.س.(1340). درباره ی زندگی و آثار صادق هدایت، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.
 51. -کیوانی،فرخ(1330).خاطرات یک دوست هدایت از او،مجله تهران مصور،ش401،صص39و40.
 52. -گنابادی،محمد پروین(1345)،هدایت تحت تأثیر چه افکاری می نوشت،مجله فردوسی،ش731،صص10و14.
 53. -لسکو،رژه(1335)صادق هدایت، مجله سخن، سال3،ش2،صص110تا117.
 54. -مقدادی. بهرام(۱۳۷۸). هدایت و سپهری. تهران: انتشارات هاشمی. چاپ اول.
 55. -مقدسی، محمد(1352). نسل جوان ایران و بوف کور، تهران: چاپخانه ی البرز، چاپ اول.
 56. -مؤید،حشمت(1364).نقد و بررسی کتاب یادبودنامه صادق هدایت، مجله ایران نامه،ش13،صص152تا154.
 57. -نظری، فردین(1380). من و هدایت:جستارهایی در آسیب شناسی و شاخصه های بارز آثار هدایت، تهران: نگاه سبز، چاپ اول.
 58. -نفیسی،آذر(1369).دریافتی از بوف کور، مجله کلک،سال نخست،ش1، صص10تا20.
 59. -هدایت، جهانگیر(1380). از مرز انزوا: مجموعه کارت پستال های صادق هدایت، تهران: نشر چشمه و انتشارات دید، چاپ اول.
 60. -هدایت، جهانگیر(۱۳۸۰). سه قطره خون: نقد ها و نظر ها متن داستان و ترجمه انگلیسی داستان. تهران: نشر چشمه، چاپ اول.
 61. -همایونی، صادق(1352). مردی که با سایه اش حرف می زد، تهران: انتشارات نوید شیراز، چاپ اول.
 62. -همایونی،صادق(1374).نقد کتاب بر مزار صادق هدایت،مجله کلک، ش71و72،صص396تا400.
 63. منابع لاتین
 64. Sadeq Omnibus, A collection of short stories by Sadeq Hedayat, Comments, introduction and Translation by Siavosh Danesh, Tehran:Mehre Danesh,1972, 115pages.
 65. Sadeq Hedayat, his works and his wonderous world, Homa Katouzian, The UK, The Oxford University press:2008, 185 pages.
 66. The Blind Owl, written by Sadegh Hedayat, translated by D.P.Costello, New York: Grove press, 1957, 100pages.