نویسنده = سیّده مریم ابوالقاسمی
بررسی تاریخ تحوّلات سیاسی و نقش حاکمیت طالبان بر پایۀ داستان بادبادک‌باز خالد حسینی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 295-318

10.48308/hlit.2024.234557.1290

آیات کنعان؛ سیده مریم ابوالقاسمی؛ قدرت الله طاهری


بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1389

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ مصطفی آرزومند لیالکل


بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 2، تیر 1389

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ شهلا علیه‌پور


بررسی جلوه‌های اندیشه در شعر قیصر امین‌پور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ شهلا علیه پور