بررسی تنوّع موضوعی و محتوایی در غزلیّات عطّار

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فریدالدّین عطّار (م 627ق)، علاوه بر مثنویهای متعالی و برجستۀ خویش در غزل نیز مبتکرِ شیوه و بیان خاصّی است که در سیر تکاملی غزل فارسی و به خصوص غزل عرفانی بسیار مؤثّر بوده است. غزل عطّار از حیث تکنیکهای بیانی، جوهره و محتوای شعری و تنوّع موضوعات مختلف در شعر فارسی از برجستگی و اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. موضوعات عرفانی، قلندریّات، وصف، تغزّل، بیان تجارب و احوال درونی، پند و اندرز از جمله موضوعات گوناگون غزلیّات او به شمارمی‌رود؛ هم‏چنین متنوّع‌ترین، ابتکاری‏ترین و برجسته-ترین تعبیرات رندی و قلندری را نیز در غزلیّات عطّار می‌توان مشاهده کرد. در این مقاله ضمن تقسیم‏بندی موضوعی غزلیّات عطّار، به نقد و بررسی ویژگیهای بارز و برجستۀ این غزلها به‏ویژه از حیث مفهوم و محتوا خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating thematic and content diversity in Ghazaliyat of Attar

چکیده [English]

Farid al-Din Attar (627 AD), in addition to his sublime and outstanding masnavis, is also the innovator of a special style and expression in ghazal, which has been very influential in the evolution of the Persian ghazal, especially the mystical ghazal. Attar's ghazal has special prominence and importance in Persian poetry in terms of expressive techniques, essence and poetic content, and diversity of different topics. Mystical topics, Qalandriyyas, description, lyricism, expression of inner experiences and states and advice are among the various topics of his ghazaliyat; Also, the most diverse, innovative and prominent interpretations of profligacy and Qalandari can be seen in Attar's poetry. In this article, along with the thematic division of Attar's ghazaliyat, we will review the prominent features of these ghazals, especially in terms of concept and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar’s ghazals
  • theosophical ghazal
  • variety
  • lyric
  • ghalandaryat
  • Innovation