بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فرهاد یکی از معروف ترین و محبوب ترین شخصیّت‌های داستانی در نزد فارسی زبانان است که همواره نمادی از عاشق پاکباخته و واقعی بوده است. با وجوداین، شخصیّت او در هاله ای از ابهام قرار دارد و اطّلاع درستی از او در دسترس نیست. به نظر می‌رسد فرهاد، نمادی اشکانی باشد که برای دفاع از فرهنگ اشکانی در برابر ساسانیان، در دنیای قصّه قدم نهاده است؛ محبوبیّت او در ذهن ایرانیان باعث شده که حتّی تاریخ نویسان نیز او را شخصیّتی تاریخی بپندارند. در این مقاله شخصیّت افسانه ای و یا واقعی «فرهاد» با توجّه به منظومۀ خسرو و شیرین نظامی و منابع تاریخی موجود بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Farhad's personality from reality to legend

چکیده [English]

Farhad is one of the most famous and popular fictional characters among Persian speakers who has always been a symbol of pure and true love. Despite this, his personality is in an aura of ambiguity and correct information about him is not available. It seems that Farhad is a Parthian symbol who stepped into the world of stories to defend the Parthian culture against the Sasanids. His popularity in the minds of Iranians has caused even historians to think of him as a historical figure. In this article, the legendary or real character of "Farhad" has been examined with regard to Khosrow and Shirin by Nizami and available historical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farhad
  • Nezami
  • Khosrow and Shirin
  • Sassanians
  • Parthians