بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فرهاد یکی از معروف ترین و محبوب ترین شخصیّت‌های داستانی در نزد فارسی زبانان است که همواره نمادی از عاشق پاکباخته و واقعی بوده است. با وجوداین، شخصیّت او در هاله ای از ابهام قرار دارد و اطّلاع درستی از او در دسترس نیست. به نظر می‌رسد فرهاد، نمادی اشکانی باشد که برای دفاع از فرهنگ اشکانی در برابر ساسانیان، در دنیای قصّه قدم نهاده است؛ محبوبیّت او در ذهن ایرانیان باعث شده که حتّی تاریخ نویسان نیز او را شخصیّتی تاریخی بپندارند. در این مقاله شخصیّت افسانه ای و یا واقعی «فرهاد» با توجّه به منظومۀ خسرو و شیرین نظامی و منابع تاریخی موجود بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها