نویسنده = شیرزاد طایفی
تعداد مقالات: 3
1. تأمّلی در منظومه های «افسانۀ» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم

دوره 9، شماره 01، پاییز و زمستان 1395، صفحه 106-129

شیرزاد طایفی؛ مهدی رمضانی؛ سمیه قربانپور


3. شخصیّت‌های نمایشی در هفت پیکر نظامی

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1390

شیرزاد طایفی؛ علیرضا پورشبانان