نویسنده = غلامحسین غلامحسین زاده
منابع تاریخ ادبیات گویشی در ایران پس از اسلام

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 183-214

حامد نوروزی؛ غلامحسین غلامحسین زاده


پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی

دوره 7، شماره 1، تیر 1393

عبدالله رجبی؛ حسینعلی قبادی؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ناصر نیکوبخت