نویسنده = سید مهدی طباطبائی
تعداد مقالات: 4
2. ضرورت بازتصحیح دیوان کمال‌الدین اصفهانی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-156

سیدمهدی طباطبایی


3. واکاوی و مقایسة ابهام در شعر خاقانی و بیدل

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1393

سیّدمهدی طباطبایی


4. ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخ آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

سیّد علی محمّد سجادی؛ سیّد مهدی طباطبایی