نقد و بررسیِ کتاب: «تاریخ بدن در ادبیات» نوشته‌ی سید مهدی زرقانی

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.29252/hlit.12.1.17

چکیده

کتاب تاریخ بدن در ادبیات، نوشته­ی سید مهدی زرقانی و همکاران(1398)، به سیرِ شکل­گیری بدن­های مختلف و طبقه­ی بندی آن­ها در تاریخ ادبیات فارسی می­پردازد و تلقی­های مختلف درباره­ی بدن را در آثار شاعران، عارفان و هنرمندان بررسی می­کند. از حیث مو ضوع، کتاب حاضر بسیار بدیع و  نو به شمار می­آید، اما با توجه به همین نو بودن و عدمِ پیشینه­ی پژوهشی مفصل، ناگزیر دچار برخی لغزش­ها و نقصان­هایِ «محتوایی» و «ساختاری» شده­است. از آن­جا که ممکن است این اثر مورد استناد و استفاده­ی دیگر پژوهشگران قرار­گیرد، ذکرِ پاری از لغزش­های کتاب ضروری می­نماید. بنابراین مقاله­ی حاضر با ابتناء بر تعاطی افکار و به دور از داوری­های غرض ورزانه، نگاشته شده تا با تأمل، درنگ و گفت­وگو، برخی مسائل ِموجود در کتاب، مورد «بازنگری» و «اصلاح» قرار­گیرند. از جمله لغزش­های کتاب می­توان به: خطاهای روش­شناسانه، تناقض­گویی، تقلیل­گرایی، چارچوبِ نظری ضعیف، نظرگاهِ­ تک بُعدی(ایدئولوژیک)، فقدانِ برخی منابع مهم، عدم انسجام و چندپارگی در اهداف پژوهش و ...، اشاره کرد. در مقاله­ی حاضر به تبیین و تنقیح برخی نکاتِ مذکور و  نقدِ آن­ها، می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: "The History of the Body in Literature" by Seyyed Mehdi Zarqani

نویسنده [English]

  • hamed tavakoli darestani
phd student
چکیده [English]

The Book of Body History in Literature, by Seyyed Mehdi Zarghani et al. (1398), deals with the development of different bodies and their classification in the history of Persian literature and their different views. Examines the body in the works of poets, mystics, and artists. From the point of view of the present, the present book is very novel and novel, but given its newness and lack of detailed research background, it inevitably suffers from some "content" and "structural" slips and defects. That's right. Since this work may be cited and used by other scholars, mentioning the book's slips is necessary. The present article, therefore, is based on a thought-provoking, far-fetched judgment, in order to "revise" and "refine" some of the issues in the book by reflection, reflection, and discussion. Book slides can include: Methodological errors, Contradition, Reduction, Weak theoretical framework, One-dimensional (ideological) view, Lack of some important resources, He noted the lack of coherence and fragmentation in the aims of the research and so on. In the present article, we will explain and critique some of these points and their critiques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body History
  • Sufism
  • Reductionism
  • Power Discourse
  • Michel Foucault