بررسی گروتسک و سیر و پیشینه آن در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

وتسک گونه­ایست ادبی – هنری و آمیخته به عناصر متضاد که سبب برانگیختن احساسات دوگانه و مغشوش در مخاطب می­شود و با آمیزش جنبه­های ترس­آور و خنده­دار به بیان ناهمگونی­ها و ناموزونی­های زندگی واقعی و دنیای خارج از ذدهن می­پردازد. پژوهش­ در این مقوله در غرب پیشینۀ طولانی دارد و نظریه­پردازان بسیاری دربارۀ آن سخن گفته­اند، اما در ایران کم­رنگ است. نویسندگان در این پژوهش پس از تعریف گروتسک، با روش تحلیلی- کتابخانه­ای و با استناد به یافته­ها به بررسی جایگاه آن در هنر و ادبیات ایران پرداخته­ و به این نتیجه رسیده­اند که پیشینۀ این گونه در ایران نسبت به غرب قدمت طولانی­تری دارد و آثار هنری و ادبی فراوانی با ویژگی­های گروتسک در ایران وجود دارد، اما با این نام شناخته نشده نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grotesque, Background and its Revolution in the Iran

نویسندگان [English]

  • fereshte hosseini 1
  • gholamhosein sharifiveldani 2
  • eshagh toghiani sfarjani 3
1 university of Isfahan
2 assistant professor university of Isfahan
3 professor university of Isfahan
چکیده [English]

Grotesque is a literary – artistic species and has mixed with the contrasting elements that play a vital role in the stimulating dual and confused feelings of audience and also with mixing frightening and funny aspects describes the heterogeneities and disharmonies of real life and the world outside the mind. Research in this field has a long background in the West and many theorists had discussed about this matter but it is pale in the Iran. Authors in this research, after defining Grotesque and with relying on a library and analytical method and by virtue of findings, had considered it’s place in the art and literature of Iran and concluded that the background of this species in Iran has a longer ancientness compared to the West. There are many literary and artistic works in Iran with the Grotesque characteristics but there are not known with this name.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grotesque
  • Iran
  • Art
  • Architecture
  • Literature
  1. -
  2. -Harold, Bloom (2004), the grotesque, edited and with an introduction by Harold Bloom, volume editor, Blake Hobby, p. p. 1- 237