تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.29252/hlit.12.1.137

چکیده

تتبع در متون کهن، برای علاقمندان امروزی - در کنار جذابیت - دارای برخی مضایقی است که طی آن جز با امعان نظر، تأمل و مراجعه به کتب مرتبط مقدور نیست؛ حال اگر این متون به زیور تصنع و تکلف نیز مزین باشند،  اهمیت کار را دو چندان می­کنند.  از جمله کتبی که به خاطر ابعاد تاریخی - ادبی- فرهنگی، توجه شارحان و علاقمندان را به خود جلب، و باعث تألیف آثاری در این زمینه شده، کتاب نفثه­المصدور نسوی است. در این میان، یکی از شروحی که با نگاهی متفاوت بدان پرداخته، کتاب «درد دل؛ تحریر نوین نفثه­المصدور» تألیف منصور ثروت است. ایشان در این کتاب با در نظر داشتن طیف­های مختلف علاقمندان در رشته­های مختلف، این متن را به شیوه­ای استادانه به نثری ساده و روان درآورده­اند که در نوع خود منحصر به فرد و قابل تحسین است؛ حال آنکه هر متنی به مصداق «به ناچار حشوش بود در میان» خالی از برخی اشکالات ولو اندک نیست. از جمله اشکالات این برگردان، صرف نظر از برخی اغلاط تایپی در متن اصلی، مربوط به کم­توجهی شارح محترم به کتاب  مستطاب امیرحسن یزدگردی و برخوردهای مختلف با متن در موقعیت­های یکسان است. این پژوهش با بهره­گیری از روش استقرایی مبتنی بر تحلیل و با بازبینی چندین باره، با ارائه پیشنهاداتی در پی تنقیح هر چه بهتر این اثر بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت

نویسنده [English]

  • mehdi ramazani 1
1 allameh tabatabayi
چکیده [English]

تتبع در متون کهن، برای علاقمندان امروزی - در کنار جذابیت - دارای برخی مضایقی است که طی آن جز با امعان نظر، تأمل و مراجعه به کتب مرتبط مقدور نیست؛ حال اگر این متون به زیور تصنع و تکلف نیز مزین باشند، اهمیت کار را دو چندان می-کنند. از جمله کتبی که به خاطر ابعاد تاریخی - ادبی- فرهنگی، توجه شارحان و علاقمندان را به خود جلب، و باعث تألیف آثاری در این زمینه شده، کتاب نفثه‌المصدور نسوی است. در این میان، یکی از شروحی که با نگاهی متفاوت بدان پرداخته، کتاب «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف منصور ثروت است. ایشان در این کتاب با در نظر داشتن طیف‌های مختلف علاقمندان در رشته‌های مختلف، این متن را به شیوه‌ای استادانه به نثری ساده و روان درآورده‌اند که در نوع خود منحصر به فرد و قابل تحسین است؛ حال آنکه هر متنی به مصداق «به ناچار حشوش بود در میان» خالی از برخی اشکالات ولو اندک نیست. از جمله اشکالات این برگردان، صرف نظر از برخی اغلاط تایپی در متن اصلی، مربوط به کم‌توجهی شارح محترم به کتاب مستطاب امیرحسن یزدگردی و برخوردهای مختلف با متن در موقعیت‌های یکسان است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش استقرایی مبتنی بر تحلیل و با بازبینی چندین باره، با ارائه پیشنهاداتی در پی تنقیح هر چه بهتر این اثر بوده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نفثه المصدور
  • نقد و بررسی
  • امیرحسن یزدگردی
  • نثر فنی