طغرا، شاعری گمنام امّا توانا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، مرکز کرج

2 دانشگاه پیام نور، مرکز تهران

چکیده

شبه قارة هندوستان در عهد سلطنت خاندان تیموری، مهد پرورش شاعران فارسی بوده است.گروهی از شاعران، در همان روزگار از ایران به آن دیار رفته و همان جا مانده و درگذشته اند. شهرت برخی فراگیر است امّا جمعی نیز هستند که کمتر شناخته شده اند. طغرای مشهدی یکی از این شاعرانِ سخنور است که متأسفانه تقریباً گمنام مانده است. او از شعرای توانای سبک هندی در قرن یازدهم هجری است که در عهد شاهْ جهان(جل.1037ﻫ . ق._عزل 1068 ﻫ .ق.) به هند رفته و در ملازمت شاهزاده مرادبخش بوده است. اواخر عمر را در کشمیر گذرانده و در همان جا فوت کرده و به خاک سپرده شده است. او در شعر و نثر، چیره دست بوده و در آثار خود، واژه های هندی را به وفور آورده است. طغرا شاعری مضمون آفرین است ولی با این همه بلندپروازی،به آوازه ای که سزاوار بوده ،نرسیده است. در این مقاله به معرّفی او و آثارش(به ویژه غزلیّات وی) می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Togra, an unknown but powerful poet

چکیده [English]

The Indian subcontinent was the breeding ground of Persian poets during the reign of the Timurid dynasty. A group of poets went to that country from Iran at that time and stayed there and died. The fame of some is widespread, but there are also groups that are less known. Toghra Mashhadhi is one of these eloquent poets who unfortunately has remained almost unknown. He is one of the talented poets of the Indian style in the 11th century of Hijri, who went to India during the reign of Shah Jahan (1037 AH - 1068 AH) and was in the service of Prince Murad Bakhsh. He spent his late life in Kashmir and died and was buried there. He is a master in poetry and prose and has used many Indian words in his works. Toghra is a great poet, but despite all his ambition, he has not reached the fame he deserves. In this article, we introduce him and his works (especially his ghazals).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscript
  • Toqra-ye-Mashhadi
  • Indian Thymorian
  • Indian Style
  • ghazal(sonnet)