پژوهشی در واژه‌های ترکی مقالات شمس

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله بیست واژة ترکی که در متن مقالات شمس به کار رفته‌اند، معرّفی و ریشه‌شناسی شده است و گامی است کوچک در بخش فقه اللّغة ادبیّات تطبیقی؛ و نیز نشانه و دلیلی است بر تأثیرگذاری زبان و ادب ترکی بر زبان و ادبیّات فارسی. گمان می‌رود مطالعه‌کنندگان آثار عرفانی را نیز مفید باشد.

کلیدواژه‌ها