پژوهشی در واژه‌های ترکی مقالات شمس

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله بیست واژة ترکی که در متن مقالات شمس به کار رفته‌اند، معرّفی و ریشه‌شناسی شده است و گامی است کوچک در بخش فقه اللّغة ادبیّات تطبیقی؛ و نیز نشانه و دلیلی است بر تأثیرگذاری زبان و ادب ترکی بر زبان و ادبیّات فارسی. گمان می‌رود مطالعه‌کنندگان آثار عرفانی را نیز مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research in Turkish words of Discourse of Shams Tabrizi

چکیده [English]

In this article, twenty Turkish words used in the text of Discourse of Shams have been introduced and etymologically identified, and it is a small step in the jurisprudence and linguistics (fiqh al-lughah) section of comparative literature. It is also a sign and proof of the influence of Turkish language and literature on Persian language and literature. It is believed to be useful for those who study mystical works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shams’ essays
  • lexicology
  • Turkish
  • etymology