جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین »

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

مقالة حاضر، جستاری است در نسخة خطّی «تحفـة المرشدین من حکایات الصّالحین» که در واقع ترجمة متن عرفانی «روض الرّیاحین من حکایات الصّالحین» است که یکی از متون بسیار مهمّ قرن هشتم هجری قمری بوده و همچنین از منابع مهمّ جامی در تألیف «نفحات الانس» می باشد. از این ترجمه دو نسخة خطّی یکی در پنجاب متعلّق به سال 818 هـ. ق و دیگری در ایاصوفیا متعلّق به سال 838 هـ. ق یافت شده است. یکی از مهمترین انگیزه های مترجم در ترجمة این اثر گرانقدر، این بوده که از قرن هشتم هجری قمری به بعد در بقعة مرشدیّة کازرون پیروان این طریقه مشهور علاقه مند شدند تا حکایات، احوال و کرامات مشایخ خود را از زبان عربی به زبان فارسی بنویسند و بخوانند. جلال الدّین محمّد عبادی کازرونی در پایان این ترجمه، ذیلی به قلم خود با استفاده از دو منبع عربی «تذکرة مشایخ» تألیف ابوشجاع مقاریضی شیرازی (م: 509 هـ. ق ) و «سیرت مرشدیّه» تألیف ابی بکر ابوالقاسم عبدالکریم (م: 502 هـ.ق) در احوال و حکایات و دعاها وصایای عارف مشهور قرن چهارم هجری قمری ابواسحاق کازرونی افزوده است که سوّمین مأخذ مستقل دربارة زندگی ابواسحاق همین ذیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An essay on the unpublished manuscript of "Tuhfat ul-Murshidin Min Hikayat ul-Salihin"

چکیده [English]

The present article is a research on the manuscript version of "Tuhfat ul-Murshidin Min Hikayat ul-Salihin", which is actually a translation of the mystical text "Rowz ul-Riahin Min Hakkayat ul-Salihin", which is one of the most important texts of the 8th century AH and also one of the important sources of Jami in the authorship of "Nafhat-ul-Uns". Two manuscripts of this translation have been found, one in Punjab dating to 818 AH and the other in Hagia Sophia dating to 838 AH. One of the most important motivations of the translator in translating this precious work is that from the 8th century A.H. onwards, in the Murshidiyah tomb of Kazerun, the followers of this famous Way became interested in writing and reading the stories, statuses and merits of their elders from Arabic to Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jala-ol-Din mohammad Ebadi Kazerouni
  • Tohfat-ol-Morshediyeh Men Hekayat-ol-Salehin
  • Roz-ol-Reyahin Men Hekayat-ol-Salehin
  • Abdolah Yafei