مضامین مشترک میان ابن فارض و حافظ

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

حافظ بزرگترین غزل سرای عرفانی ایران و یکی از نوابغ عالم انسانی است و ابن فارض شرف الدّین عمر متوفّی 632 ه.ق بزرگترین گویندة متصوّف در زبان عربی است. میان حافظ و ابن فارض، از جهات مشرب، عرفان و حکمت نظری اختلاف و افتراق فراوان و از جهت بسیاری از معانی و مضامین عرفانی اشتراک وجود دارد. این مقاله سعی بر آن دارد که پاره ای از وجوه مشابهت و قابل مقارنه و مقایسه بین این دو شخصیّت بزرگ را که یکی از غرب کشورهای اسلامی و دیگری از شرق کشورهای اسلامی است و با فاصلة یکصد و شصت سال از یکدیگر می زیسته‌اند، با استفاده و استناد از شواهد شعری هر دو نابغه و نادره گوی عاشق باز نموده و به تحریر آورد که از نظر تاریخ ادبیّات و ادبیّات تطبیقی حائز اهمیّت و اعتبار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common themes between Ibn Farid and Hafez

چکیده [English]

Hafez is the greatest mystical lyricist of Iran and one of the geniuses of the human world, and Ibn Farid Sharaf al-Din Omar, who died in 632 AH, is the greatest speaker of Sufism in the Arabic language. There are many differences between Hafez and Ibn Farid in terms of mysticism and theoretical wisdom, and there are many commonalities in terms of many mystical meanings and themes. This article tries to show some of the similarities and comparisons between these two great personalities, one from the west of Islamic countries and the other from the east of Islamic countries, and they lived one hundred and sixty years apart, using and quoting the poetic evidences of both geniuses and lovers of God, which is important and valid from the point of view of the history of literature and comparative literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common content
  • subject matter
  • similarities
  • Ibn Faris and Hafiz