بررسی عناصر ساختار غزلهای سیاسی- اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعی‏کدکنی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

غزل همواره مورد توجّه شاعران بوده است. در دورۀ مشروطه این قالب برای بیان مطالب سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شد و علی‏رغم موفقیّت هایی که بدست آورد، نتوانست اقبال عمومی مردم را در پی داشته باشد. با پیدایش «شعر نو» تحوّلی در ادبیّات معاصر ایران به‏وجود آمد و قالب های شعری را تحت تأثیر قرار داد. هوشنگ ابتهاج و شفیعی‏کدکنی با ترکیب برخی از عناصر «شعر نو» توانستند نوعی غزل -(که با حفظ ساخت سنتی غزل، برخی از ویژگی‏های شعر نو را هم دارا بود)- بسرایند. این غزلها را می‌توان «غزل نو» نام نهاد. عناصری که در ساخت این غزلها بسیار نقش دارند عبارت‏اند از: استفاده از اسلوب بیانی حافظ، نمادین بودن غزل چه از لحاظ کلمه و چه از لحاظ تصویر، استفاده از عناصر طبیعت و استفاده از عناصر ملّی و تاریخی. در این مقاله، این عناصر در غزلهای سیاسی -اجتماعی ا.‏سایه و شفیعی‏کدکنی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the elements of the structure of political-social ghazals in the poems of Houshang Ebtahaj and Shafiei Kadkani

چکیده [English]

Ghazal has always been the focus of poets. During the Constitutional period, this format was used to express political and social issues, and despite the success it achieved, it could not be popular with the public. With the emergence of "modern poetry" a transformation occurred in contemporary Iranian literature and affected the poetic formats. By combining some elements of "modern poetry", Houshang Ebtahaj and Shafi'i Kadkani were able to compose a kind of ghazal (which, while maintaining the traditional structure of ghazal, also had some features of modern poetry)-. These ghazals can be called "modern ghazals". The elements that play a major role in the construction of these sonnets are: the use of Hafez's expressive style, the symbolic nature of the ghazal both in terms of words and images, the use of nature elements, and the use of national and historical elements. In this article, these elements have been examined in the social-political ghazals of A. Sayeh and Shafi'i Kadkani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new ghazal
  • Ebtehaj
  • Shafiye Kadkani
  • Symbol
  • social- political ghazal