سبک هندی و ناگفته های آن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی اجمالی موقعیّت های سیاسی و اجتماعی دوران صفویّه با نگاهی تازه مواردی از قبیل اطلاع رسانی، جایگاه لفظ و معنی و تغییر در معیار فصاحت بررسی و نکته های تازه ای در طرز تازه بیان شده است. از آن جمله است موضوع جوهر شمشیر و جوهر آینه و پیوند آن با مور و مورچه که ضمن یک مبحث علمی در علوم تجربی و با استفاده از یافته های جدید و استناد به نمونه هایی از سخن سخنوران پیشین ابهامی در این موضوع باقی نمانده است. نگارنده در این مقاله تازه هایی را در سبک هندی بررسیده است که تا کنون در هیچ کتاب و مقاله-ای مورد کنکاش قرار نگرفته و بدان توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indian style and its unsaid

چکیده [English]

In this article, while reviewing the political and social situations of the Safavid era with a fresh perspective, things like information, the place of words and meaning, and changes in the standard of eloquence have been investigated and new points have been expressed in a new way. Among them is the issue of the essence of the sword and the essence of the mirror and its connection with the ants, which is a scientific topic in experimental sciences and with the use of new findings and citing examples of the words of previous speakers, there is no ambiguity in this issue. In this article, the author has examined new things in the Indian style that have not been explored and paid attention to in any book or article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • novel method
  • term and meaning
  • mirror
  • essence
  • sword