تأثیر نوروز در تاریخ ادبیّات و زبان عربی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

نوروز، این عید کهن‏سال که گنجینه‏ای از سنّت‏های دل‏پذیر است، تاریخی بس دراز و عبرت‏انگیز دارد. از روزگاران بسیار قدیم که تعیین تاریخ آن حتّی از عهدة تاریخ هم بیرون است تا امروز این عید با تمام سنّت‏ها و آداب و رسوم خود هم‏چنان در فراز و نشیب تاریخ و از خلال حوداثی عظیم راه خود را باز کرده و دنیای افسانه‏ای قدیم را به عصر دانش امروز پیوسته است. این عید در طیّ تاریخ طولانی خود نه‏تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ همة ملّت‏هایی هم که با فرهنگ ایرانی آشنا شده‏اند، آثار بسیاری از خود به جای گذارده است و آثاری که از آن در تاریخ و ادبیّات عربی بر جای مانده کم نیست. این عید به وسیلة دبیران دیوان و وزیران ایرانی در دستگاه خلافت و مخصوصاً در دورة عبّاسی با فرّ و شکوه خاص برگزار می شد. شعرا و نویسندگان عرب یا عربی‏زبان در تهنیت این عید چکامه‏ها سروده و سنّت‏های آن را به راههای گوناگون ستوده و توصیف کرده‏اند؛ از این رو این عید، هم در تاریخ سیاسی و اجتماعی اعراب و هم در تاریخ ادبیّات زبان عربی اثر بارزی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Nowruz in the history of Arabic literature and language

چکیده [English]

Nowruz, this old holiday which is a treasure of pleasant traditions, has a long and instructive history. From very ancient times, the date of which is beyond the control of history, until today, this Eid with all its traditions and customs has opened its way through the ups and downs of history and great events and joined the ancient legendary world to today's age of knowledge. During its long history, this Eid has left many traces not only in the history of Iran, but also in the history of all the nations that are familiar with Iranian culture, and the traces that it left on Arabic history and literature are not low. This Eid was celebrated by the court secretaries and Iranian ministers in the Caliphate, especially during the Abbasid period, with special pomp and splendor. Arab or Arabic-speaking poets and writers have written chakamahs in congratulation of this Eid and praised and described its traditions in various ways; Therefore, this Eid has had a significant effect both in the political and social history of Arabs and in the history of Arabic language literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norooz festival
  • History of literature
  • Arabic Language