فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یافتنِ سرآغازها، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی محقّقان ایرانی بوده است تا آن‏جا که می‌توان گفت محقّقان ایرانی، بیش‏ترین توجّه خود را بر این مسئله معطوف کرده‌اند. بررسی تحقیقات آنان نیز گویای این واقعیّت است که آنان در تحقیقات خود همواره به نتیجة مشترکی دست نیافته‌اند و نتایج به دست آمده نیز نشان از تشتّت آرای آنان داشته است، چنان‏که در یافتنِ سرآغاز سبک هندی با چنین تشتّت آرایی رو به رو هستیم؛ تا جایی‏که از شاعرانی مانند خاقانی، حافظ، فضولی، بابا فغانی و ... به عنوان پیشگام سبک هندی یاد شده است. نویسندگان این مقاله بر این باورند که نمی‌توان پیشواییِ سبکی به گستردگی سبک هندی را به یک شاعر منسوب کرد؛ بلکه باید از سهم هر شاعر در شکل‌گیری سبک هندی، سخن به میان آورد. از این روی، دو شاعر آذربایجانی (فضولی و خاقانی) برگزیده شد تا با تحلیل محتوایی شعرشان، میزان اثرگذاری آنان بر شکل‌گیری جریان شعر فارسی، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzuli Baghdadi and Khaqani Sherwani: two claimants of Indian style leadership

چکیده [English]

Finding the beginnings has always been one of the main concerns of Iranian researchers, to the extent that it can be said that Iranian researchers have focused most of their attention on this issue. Examining their research also shows the fact that they have not always reached a common result in their research, and the results obtained have shown their opinions to be scattered, as we are facing such scattered opinions in finding the beginning of the Indian style; To the extent that poets like Khaqani, Hafez, Fozuli, Baba Faqani, etc. have been mentioned as pioneers of Indian style. The authors of this article believe that one can not attribute the leadership of a style as extensive as the Indian style to a single poet; Rather, we should mention the contribution of each poet in the formation of Indian style. For this reason, two Azerbaijani poets (Fuzuli and Khaqani) were chosen to have the content of their poems analyzed and their impact on the formation of Persian poetry investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaghani
  • Fozooli
  • Indian Style
  • content analysis
  • method