بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد تاریخ ایران و جهان باستان، دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، ایالات متحدۀ آمریکا

10.29252/hlit.2022.223016.1056

چکیده

هدف این مقاله بررسی زمینه‌های پیدایش و ورود گونه­ای از روایات التقاطی در زنجیرۀ روایت­های تاریخ ملی ایرانیان است که از طریق ادغام شخصیت­های آریایی و شخصیت­های سامی ایجاد شده­اند. در راستای این هدف، ضمن نقد آرای پیشینیان ـ که دلایل این مسئله را عمدتاً در دورۀ پیش از اسلام و نقش یهودیان و مسیحیان جست‌وجو کرده‌اند ـ نبود شاهدی برای این دسته از روایات در متون پهلوی و منابع ایرانی تا دوران اسلامی را متذکر شده‌ایم و بر انتقال مرجعیت دینی از شریعت زردشت به شریعت اسلام تأکید کرده­ایم. در ادامه، محاسبۀ تاریخ بر اساس سنت آریایی از یک سو و اصالت ­دادن به شخصیت‌ها و روایات سنت سامی از سوی دیگر را به‌عنوان علل زمینه‌ساز، معرفی کرده­ایم، عللی که منجر به بروز تضادهای این دو سنت در مقوله­های نخستین انسان، تشعب اقوام و رسالت و سلطنت جهانی شده است. و روایاتِ التقاطیِ برساخته از این دو جریان روایی را تمهید مورخان و نسب‌شناسان مسلمان برای مرتفع ساختن این تضادها دانسته­ ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors for the Entry of Iranian-Semitic Eclectic Narratives into the National History of Iranians

نویسندگان [English]

  • Mohammad ََAbdi 1
  • Touraj Daryaee 2
1 PhD candidate, Persian language and literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor, History Department, University of California, Irvine, USA
چکیده [English]

The purpose of this article is to discover and identify the factors influencing what can be considered as causes in the entry of eclectic narratives into the course of Iranian national history. We mean those narratives that have emerged through the integration of Indo-European and Semitic-Islamic characters. First, while criticizing previous scholars who mainly considered the reasons for the entry of these narrations to be related to the pre-Islamic period and the influence of Jews and Christians, this study has noted that there is no evidence of such narrations in Middle Persian and nationalist sources until the Islamic era. In addition, the research emphasizes the replacement of Islam as an alternative to the old religion. Consequently, the assessment of the chronology of events in the ancient world, based on the history of ancient Iran on the one hand and the legitimation of the personalities and traditions of the Semitic tribes on the other hand as the underlying causes that have led to the revelation of the contradictions of these two traditions in the cases of the “first man”, the division of tribes, prophecy, and monarchy. In conclusion, the research has considered the eclectic narratives made up of these two narrative currents as the solution of Muslim historians and genealogists to eliminate contradictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National history
  • eclectic narrations
  • Iranian narrations
  • Semitic narrations
  • Shahnameh