سامانه‌های چندرسانه‌ای و دیجیتال در مطالعات اوستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ هنر، فرهنگستان هنر

10.29252/hlit.2021.220535.1010

چکیده

در پژوهش حاضر، با شرح لزوم ارائۀ نسخه‌ای جدید از متن اوستا، به بررسی و مقایسۀ مطالعاتی پرداخته می‌شود که در زمینۀ رقمی‌کردن یا به‌صورت دیجیتالی‌ درآوردن این کتاب در دنیا در حال انجام است به قصد رسیدن به امکان تهیۀ نسخه‌ای جدید از آن. مشاهده، مقایسه و تحلیل ما را در شیوۀ مطالعۀ تاریخی-توصیفی این پژوهش یاری می‌رسانند. طی بحث به معرفی دو مرکز اصلی خواهیم پرداخت که در حال انجام مطالعات چندرسانه‌ای و دیجیتال روی نسخ متن اوستا هستند. دو موسسۀ مذکور در شهرهای لندن و برلین و با همکاری نهادها و افرادی از سراسر جهان در حال پیشبرد مطالعات چندجانبۀ خود هستند. پژوهش‌های جاری در این زمینه در این دو دانشگاه شباهت‌ها و افتراقاتی با یکدیگر دارند که تعدادی از آنها را نیز بر خواهیم شمرد. چنین کار بزرگی با موانع متعددی روبه‌رو است و رسیدن به ویراست جدیدی از اوستا را با تاخیر و دشواری مواجه می‌سازد؛ اما چه بسا که با شناخت بیشتر پژوهشگران این حوزه نسبت به چنین طرح‌هایی و همکاری‌های آنان، روند دشوار و طولانی دستیابی به ویراستی درست‌تر از کتاب اوستا تسهیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital and Multimedia Organizations in Avestan Studies

نویسنده [English]

  • Saba Latifpour
Assistant professor, Advanced Research Institute of Art, Iranian Academy of Arts
چکیده [English]

Abstract: In this paper we discuss the necessity of presenting a new version of Avesta, the old text and Zoroastrian holly book. We also try to present and compare the ongoing studies in the field of digitalize this book with the aim of representing a new edition. Through observation, collation and analysis, we use historical-descriptive method in this article; we also will present two main institutes that are studying on digitalize the Avestan versions. The two mentioned institutes are located in London and Berlin and numerous Institutions and individuals are collaborating in these extensive studies. Current researches in this field at these two universities has similarities and differences that Some of them will also be considered. Such a big project faces several obstacles and aiming a new Version of Avesta book is confronting deferment and difficulties; but it is hoped that cooperation of scholars in this field facilitates this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • Yasna
  • multimedia
  • digitalize