کلیدواژه‌ها = اعداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

دوره 13، شماره 01، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-46

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی