کلیدواژه‌ها = تصحیح
نقد و بررسی تصحیح نظم جواهر اثر ضمیری جاجرمی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 87-105

10.48308/hlit.2024.233403.1262

محمد رضا معصومی؛ مهدی سلمانی؛ امین مجلی‌زاده


تأملی دربارۀ ترکیب «سرعلف» در مرزبان‌نامه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 63-74

10.52547/hlit.2022.227219.1127

هاشم صادقی محسن‌آباد


بررسیِ انتقادیِ تصحیحِ بحرالمعانی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 105-132

10.52547/hlit.2022.227116.1124

سمیه جبارپور


نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 85-112

10.52547/hlit.2022.220635.1017

نسرین ستایش؛ محسن محمدی فشارکی


ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 171-196

10.48308/hlit.2021.101079

معصومه سام خانیانی؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ مهدی محبتی


اشعار قطران تبریزی در تذکرة لباب الألباب

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391

تهمینه عطایی کچویی؛ شهره معرفت