طبقه بندی منظومه های عاشقانة فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از ژانرهای شایع و پرطرفدار در ادب سنّتی و عامیانه، منظومه های عاشقانه است. این نوع ادبی در قالب های نظم و نثر و با بیش از 600 اثر مکتوب اعم از چاپّی و خطّی در مجموعة فرهنگ ایرانی ثبت شده است. شاعران بزرگ، هریک به سبب ایجاد مکتب یا به تفنّن به این حوزه توجّه داشته اند. این حجم عظیم از آثار ادبی، تاکنون طبقه بندی و تحلیل نشده است. در این مقاله مؤلّف می کوشد براساس منظومه های عاشقانة فارسی، طبقه بندی خود را از ده منظر نوع و جنس عشّاق، درون‌مایه، منشاء تاریخی، منشاء جغرافیایی، اصالت روایت، پایان، نوع عشق، زبان، بیان و نحوة ارائه، پیشنهاد دهد. پیش از آن کلّیّاتی در باب منظومه های عاشقانه و سیر تاریخی آن بیان می شود. این مقاله و طبقه بندی پیشنهادی، راه را برای مطالعه بیشتر و بهتر منظومه های عاشقانه فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Persian love poetry

چکیده [English]

One of the most common and popular genres in traditional and popular literature is romantic poetry. This type of literature has been recorded in the Iranian culture collection in the form of prose and verse and with more than 600 written works, both printed and written. The great poets have paid attention to this area because of the creation of a school or out of amusement. This huge volume of literary works has not been classified and analyzed yet. In this article, the author tries to propose his classification based on Persian love poetry from ten aspects of the type and gender of lovers, theme, historical origin, geographical origin, originality of narration, ending, type of love, language, expression and presentation method. Before that, some generalities are expressed about romantic poetry and its historical course. This article and the proposed classification provide the way for more and better study of romantic poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love stories
  • categorizing
  • types of stories