سیری تحقیقی در احوال میر یحیی قزوینی و خاندان وی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

isfahan university

10.29252/hlit.2015.102583

چکیده

میر یحیی قزوینی از مورخان بزرگ قرن دهم و صاحب کتاب برجستة لب‌التواریخ است که در اوخر عمر به دلایل سیاسی و بهانه‌های مذهبی مغضوب دربار صفوی شد.همین امر موجب گشت تا فرزندانش از ترس زجر مجازات راهی هند گردند.این مسأله افزون بر این‌که توفیقی برای دربار تیموریان هند به شمار می‌آمد تا از فضل و اعتبار علمی این خاندان بهره بجویند،موجب شد تا ایشان به یکی از خانواده‌های متنفذ سیاسی و فرهنگی به شمار آیند .از میان ایشان میر عبداللطیف و فرزندش ،میر غیاث‌الدین علی آخوند و نیز علاءالدوله کامی قزوینی نقش مهم‌تری در این برهة تاریخی ایفا کردند.با همة اهمیت این خانواده،هنوز تحقیق جامع و مستندی در باب ایشان نشده است.در این مقاله برای بار نخست با استفاده از منابع اصلی اطلاعات تازه‌ای از این خاندان و آثارشان ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Life of Mir Yahya Qazvini and his Family

چکیده [English]

Mir Yahya Qazvini is one of the great historians of tenth century and the writer of the outstanding book Lob al-Tavarikh who fell out of favor of Safavid court in the last days of his life due to political reasons and religious excuses. Because of this, his children went to India in fear of punishment. This matter not only was considered as a success for the court of Indian Timurids to use the scientific capacity of this family but also put such family among the politically and culturally influential families. From among them Mir Abdul Latif and his son Mir Qias al-Din Ali Akhund and ‘Ala al-Dole Kami Qazvini played more important role in this historical period. In spite of all significance of this family there is no comprehensive and documented research about them. Using main sources, this article proposes new information about this family and their works for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Yahya Qazvini
  • family
  • Abdul Latif
  • Naqib Khan
  • Kami
  • Akbar Shah