نویافته‌هایی از هشت شاعر کازرونی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.29252/hlit.2015.102581

چکیده

در این مقاله با استفاده از برخی نسخه‌های خطی ـ جُنگ‌ها و تذکره‌هایی که به طبع نرسیده‌اند ـ احوال و اشعار هشت شاعر گمنام شهر تاریخی کازرون در فارس را معرفی و بررسی می‌کنیم. تعدادی از این شاعران تاکنون معرفی نشده‌اند و تعدادی دیگر نیز ابیات اندکی از آنان در دست بوده و یا اصلاً شعری از آنان ارائه نشده بود که در اینجا به تکمیل این موارد پرداختیم. همچنین یکی از این شعرا ـ جمالا ـ به‌اشتباه سه شخصیت فرض شده بود که در این جستار با استفاده از نسخه‌های خطی پی می‌بریم که این سه تن، یک نفر بیش نیست. هشت شاعر مورد بحث در این نوشتار عبارتند از: ارشد (قرن نهم و دهم هجری)، جمالا (قرن دهم و یازدهم)، رفعت (پیش از قرن دوازدهم)، شیخ‌الحکماء (متوفی 1334ق)، نوبهار (قرن سیزدهم و اوایل چهاردهم)، جنونی کرّایی (وفات در 1094ق)، جعفری (پیش از قرن دوازدهم) و خطیب کازرونی (قرن نهم).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New discovers of eight poets from Kâzeroun

چکیده [English]

In this paper, we use some manuscripts – ‘Jong’s and ‘Tazkare’s that not pressed – to give new information about biography and poems of eight unknown poets from Kâzeroun in Fârs province. Some of this poets didn’t introduction yet and from other poets we had infrequent couples or nothing; so in this article we completed this information. One of this poets – Jamâlâ – wrongly Supposed as three poet; but in this paper we found that this three poem is one. This eight poets that we discussed about them is: Arshad (centuries 9 & 10 AH), Jamâlâ (centuries 10 & 11 AH), Raf’at (before 12 century), Sheikh-ol Hokamâ (Defunct 1334 AH), Novbahâr (centuries 13 & beginning of 14 AH), Jonouni-e Korrâei (Defunct 1094 AH), Ja’fari (before 12 century) and Khatib-e Kâzerouni (9 Century).

کلیدواژه‌ها [English]

  • poets from Kâzeroun
  • New discovered poems
  • Unknown poets
  • Jong
  • Tazkare