معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.29252/hlit.2015.102579

چکیده

 بدیع الزمان فروزانفر، مأخذی را برای حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت ، از دفتر اول مثنوی نام برده است ، اما با  توجه به دیدگاه بینامتنیت، می توان پیش داستانهای جدیدی را  چون داستان بولس در قصص الانبیا ، زاغ وبوم در کلیله ودمنه  ، رستم وشغاد در شاهنامه و فتح دوباره ی بابل توسط داریوش در تاریخ هرودت  ، برای این حکایت یافت . طرح کلی این داستان ها این است که شخصی برای نفوذ در سپاه دشمن به خود آسیب می زند و خود را رانده شده نشان می دهد. و در جمع دشمنان نفوذ می کند تا زمینۀ نابودی آنها را فراهم کند . همچنین با توجه به دیدگاه بینامتنیت ، ساختار مشابه پیرنگ داستانها و استفاده از الگوی گریماس در مورد کنشگرها، می توان  مقایسه و تحلیلی ساختاری از این داستان ها به دست داد. با این روش، مشخص گردید که حکایت مذکور از مثنوی ، پیرنگی تکرار شونده و پیش داستان نخست آن ، روایتی از تاریخ هرودت بوده است که به تدریج در متون مختلف ادبی وتاریخی تکامل یافته و کامل ترین نوع آن، در حکایت بوف و زاغ کلیله ودمنه شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and analysis of new back-stories for the story of the Jewish King in Masnavi.

چکیده [English]

 Badiozzaman Forouzanfar cites sources for the story of the Jewish king who killed the Christians, from the first volume of Masnavi, but according to the perspective of intertextuality, new back-stories such as the story of Bolus in the Qisas Al-Anbia, the chough and the owl in Kelile and Demne, Rostam and Sheghad in the Shahnameh and the reconquest of Babylon by Darius in the history of Herodotus, could be cited for this story. The outline of these stories is that someone harms himself to infiltrate the enemy corps and claims to be outcast to destroy them. Also, due to the perspective of intertextuality, similar structure of plots and using the Grimas pattern for the actors, a structural comparison and analysis of these stories can be obtained. By this method, it turns out that this story of the Masnavi, has a repeatative plot and its back-story, was of Herodotus' history which has gradually evolved in various literary and historical texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masnavi Manavi
  • The Jewish King Story
  • Intertextuality
  • Narratology
  • Greima’s Model