درنگی بر محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادبای ایرانی در طول سال‌های 1330 تا 1349

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

در نامه‌ها اطلاعاتی وجود دارد که شاید در هیچ منبع رسمی دیگری نشود آن‌ها را پیدا کرد. شناسایی موضوعات بیان شده در کتاب‌های نامه‌ای (نامه‌های خصوصی ادیبان به همسرانشان) و معرفی این محمل به عنوان یک منبع دست اول اطلاعاتی به استفاده کنندگان بوده است. پژوهش حاضر کاربردی است و برای اجرای آن از روش پژوهش تحلیل محتوای کمی استفاده شد. جامعه پژوهش 100 عنوان کتاب نامه‌ای بود، 6 عنوان کتاب انتخاب شد که توسط جلال آل احمد، سیمین دانشور، احمد شاملو، علی شریعتی و فروخ فرخ‌زاد نوشته شده که شامل 859 نامه بود. برای تحلیل محتوای نامه‌ها از اصطلاحنامه فرهنگی اصفا استفاده شد. و یافته‌ها نشان داد 859 نامه خصوصی شامل موضوعات مختلفی بود که با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر آن دوره بیشترین موضوع مطرح شده در نامه‌ها مربوط به مقوله سیاست با فراوانی(400) و مقوله‌های آثار ادبی با (390) و مجلات با(256) فراوانی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. پژوهش نشان می‌دهد ادیبان فارغ از اوضاع مختلف جامعه نبوده‌اند. این افراد در نامه‌های خصوصی خود به انواع مختلفی از موضوعات در زمینه‌های گوناگون پرداخته‌اند که جنبه‌های مختلفی از اطلاعات( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و غیره) را در برمی‌گیرد که می‌تواند برای پژوهشگران و کسانی که علاقه‌مند به این حوزه هستند مثمر ثمر باشد این نامه‌ها هرچندخصوصی بوده‌اند اما دربردارنده اطلاعات فراوانی برای رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان می‌باشد و همچنین معرفی این منابع به کتابداران مرجع، زیرا با شناخت انواع منابع موجود در کتاب‌خانه کتابداران مرجع می‌تواند در جهت رفع نیاز اطلاعاتی مراجع بهتر عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance on the content of Iranian litterateur’s letter books during 1950 to 1971

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Asnafi 1
  • Mohsen Hajizeinolabeini 2
  • Farzaneh Miandarbandi 3
1 Knowledge and Information Science Department, Shahid Beheshti University
2 Knowledge and Information Science Department, Shahid Beheshti University
3 MA of Knowledge and Information Science
چکیده [English]

The aim study was to identify the topics mentioned in the letter books (private letters of prominent peoples to their spouses) and to introduce their role as a primary source of information for users.
Methodology of the research: The present research is applied research in terms of its purpose. The qualitative research method has been used which can be done through quantitative content analysis. The research population was 103 books. In this study, 6 books were selected, which was written by Jalal Al Ahmad, Simin Daneshvar, Ahmad Shamloo, Ali Shariati and Farrokh Farrokhzad, containing 859 letters. in order to for analyze the content of the letters, 23 items were selected from the ASFA culture thesaurus. The results of the research indicated that according to the political conditions of that 859 private letters included various subjects. The most discussed subjects in the letters were. Politics (with frequency of 400,) literary works (with frequency of 390), and journals (with frequency of 256). The findings of this study shows that prominent peoples are not at all distant from the community. These individuals deal with a variety of topics in a variety of fields in their private letters, which that include various aspects of information (political, economic, social, literary, etc.), and can be very fruitful to researchers and those who are interested in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letter
  • Conent Analysis
  • Literature Scientists
- ابراهیمی،نادر (1368). چهل نامه کوتاه به همسرم. تهران:روز جهان.
- ابراهیمی،نادر (1358). نامه فاطمه پاسخ‌نامه فاطمه. تهران:چاپخانه نگاه.
- اصطلاحنامه فرهنگی فارسی اصفا. (1374). اصطلاحنامه فرهنگی فارسی اصفا. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- اوز، یوسف. (1382). «نامه‌نگاری دو دوست شیخ‌الرئیس ابوالحسن میرزا و سید برهان‌الدین بلخی». آئینه میراث، (23) ، 185-204.
- بدیعی، نعیم. (1378). «بررسی نامه‌ها و تلفن‌های خوانندگان روزنامه‌های تهران در سالهای 1368 و 1376». رسانه، 40(10)، 43-50.
- چوپانی، فریده. (1390). «زندگی و دیدگاه‌های ادبی و اجتماعی صادق هدایت، بزرگ علوی، جلال آل احمد و سیمین دانشور در نامه‎های منتشر شده آنان». پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه ادبیات و زبان فارسی. دانشکده ادبیات و زبان فارسی. دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
- جعفری، سمانه (1395). «نامه‌های عاشقانه در مشهورترین منظومه‌های غنایی ادب فارسی». فصلنامه تخصصی در دری(ادبیات غنایی، عرفان)، 6(18)، 20-7.
- دانشور،سیمین. (1384). نامه‌های‌سیمیندانشوروجلال‌آل احمد. تهران:نیلوفر.
- دانشور، سیمین (1385) نامه‌های جلال آل احمد به سیمین دانشور در سفر آمریکای دانشور طیّ سال‌های 1331- 1332.  تهران: نیلوفر.
- دانشور، سیمین (1385) نامه‌های سیمین دانشور به جلال آل احمد در سفرهای کوتاه آل احمد.  تهران: نیلوفر.
- شاملو،احمد.  (1393). مثل خون در رگ‌های من.  تهران: نشر چشمه.
- شاملو،احمد (1392).  تهران خیابان آ شیخ هادی: نامه‌های شاملو به علی پاشایی. تهران:نشر چشمه.
- شریعتی، علی (1356).  نامه‌ای به دفاع از علامه اقبال و مسلم لیک.  تهران: شبدیز.
- شریعتی، علی(1389).  دو وصیت. تهران: بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی.
- شریعتی، علی(1389) .  با مخاطب‌های آشنا.  تهران: بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی.
- شریعتی، علی(1394).  برسد به دست پوران عزیزم.  تهران: کتاب ماه.
- شاپور، پرویز(1395).  خودنویسم را از آفتاب برمی‌کنم: نامه‌های پرویز شاپور به کامیار.  تهران: مروارید.
-  صنعتی زاده، همایون (1394).  نامه‌های همایون صنعتی زاده به خواهرش.  تهران: چشمه.
- فرخ‌زاد، فروغ(1381).  اولین تپش‌های عاشقانه قلبم: نامه‌های فروغ فرخزاد به همسرش پرویز شاپور.  تهران: مروارید.
- کشاورزی، شهلا، و توکلی، عزیزالله (1392). «بررسی نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی و مقایسه آن با شاهنامه». بهارستان سخن( فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات فارسی)، 10(24)، 1-32.
- صحرائی، قاسم، و جلیلیان، محمدرضا، و پیران پور، میررضا (1390). «پژوهشی در نامه‌های شاهنامه فردوسی». فصلنامه متن پژوهی ادبی، 50(12)، 135-157.
- Del Lungo camiciotti, Gabriella. (2014). »Letters and Letter Writing in modern culture: an introduction«. Journal of early modern studies, 3, 17-35.
- Star field, Jane. (2014).» remembrance of things past and recent: midair molema letters home to Mafeking«.UNISA peers, 20, 76-107.
- Stanley, Liz .(2015).» The death often letter? Epistolary intent, letterers and the many ends of letter Writing،« SAGE, 9(2), 240-255.