دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
7. سبک شعر فرخی یزدی

صفحه 159-181

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سیده زهره نصیری سلوش


8. منابع تاریخ ادبیات گویشی در ایران پس از اسلام

صفحه 183-214

حامد نوروزی؛ غلامحسین غلامحسین زاده