کلیدواژه‌ها = شاهنامه
بررسی و تحلیل عجایب‌نگاری طرسوسی در گزارش داراب‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.48308/hlit.2024.234681.1293

احسان پورابریشم


«بَی رام‌شهر»، لقبی ساسانی در شاهنامه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 205-222

10.48308/hlit.2024.234573.1289

سیّد احمد رضا قائم مقامی؛ امیر ارغوان


بررسی به‌گویی دشواژه‌ها در شاهنامه فردوسی: رویکردی معنی‌شناختی

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 41-64

10.52547/hlit.2022.220807.1022

سیف‌اله ملایی پاشایی؛ خیرالنساء محمدپور


بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-70

10.48308/hlit.2017.98860

محمدحسن جمشیدی؛ ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ غلامحسین غلامحسین زاده


شاهنامه ، ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 19-49

منصور پیرانی


فرامز و هفت خان

دوره 3، شماره 3، مهر 1389

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت اسطورة الهة باروری و ایزد گیاهی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1389

فرامرز خجسته؛ محمدرضا حسنی جلیلیان


آیا شاهنامه ملحمه است؟

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388

منوچهر جوکار