کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 9
1. بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه

دوره 9، شماره 01، پاییز و زمستان 1395، صفحه 50-70

محمدحسن جمشیدی؛ ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ غلامحسین غلامحسین زاده


2. بررسی و تحلیل سبک فکری و محتوایی سه آیین شاهنامة فردوسی با ایلیاد و ادیسة هومر

دوره 9، شماره 01، پاییز و زمستان 1395، صفحه 132-160

سکینه غلامپور دهکی؛ نرگس محمدی بدر


4. شاهنامه ، ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-49

منصور پیرانی


5. نگاهی به خواب فردوسی در شاهنامه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

مجتبی دماوندی


6. فرامز و هفت خان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


7. تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت اسطورة الهة باروری و ایزد گیاهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

فرامرز خجسته؛ محمدرضا حسنی جلیلیان


8. آیا شاهنامه ملحمه است؟

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1388

منوچهر جوکار