دوفصل نامه

ا

 • ارشی، صادق تأمّلی بر انواع تأثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • اسماعیل زاده مبارکه، مرضیه تاملی بر لقب «حکیم» در شعر فارسی (با تکیه بر شاعران مداح و هجو سرا) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 219-244]

 • اصنافی، امیررضا درنگی بر محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادبای ایرانی در طول سال‌های 1330 تا 1349 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-28]

 • امیری، آنیتا بررسی نقش کنش‌‌گفتاری‌ها در ارائه تصویری واقعی از زبان و فرهنگ روزمره در آثار آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-60]

 • امینیان، معصومه پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]

ب

 • برقعی، محمد جواد بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: مطالعه‌ی موردی مجموعه‌های پرفا، مینا و فارسی بیاموزیم . [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]

 • بهنامی، احمد ضرورت چاپ مجدّد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عبّاس ماهیار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 207-228]

پ

 • پورنوروز، مریم بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی کتاب پرفا 1 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-102]

ت

 • تسلی بخش، فهیمه پیدایش فعل «پنداشتن» در زبان فارسی و کارکردهای وجهی آن [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 103-126]

 • تقوی، علی اقتباس صورت و معنا در سروده‌های امیری فیروزکوهی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]

ج

 • جوادی ارجمند، محمد جعفر بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 161-184]

ح

 • حاجی تبار، هانیه تحلیل محتوایی گفتمان در رمان های سپیده‌دم ایرانی و عشق و بانوی ناتمام [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 253-278]

 • حاجی زین العابدینی، محسن درنگی بر محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادبای ایرانی در طول سال‌های 1330 تا 1349 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-28]

 • حاجی‌مزدارانی، مرتضی پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]

خ

 • خاتمی، احمد نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]

 • خاتمی، احمد تبیین روابط علّی مقولات مؤثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

د

 • دریایی، تورج بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]

ر

 • رحیمیان، آرام ابوالفیض فیضی و میزان تأثیر او بر نظریۀ «صلح کل» اکبرشاه گورکانی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 175-194]

 • رضا پوریان، اصغر نقش سه وزیر( معین الدین پروانه، صلاح الدین ایوبی، شمس الدین اصفهانی ) درمنشآت سلاطین [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 195-218]

ز

 • زرین کمر، رضا تخمین تاریخ تولد فتحعلی خان صبا و سرودن شاهنشاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]

س

 • ستاری، رضا تخمین تاریخ تولد فتحعلی خان صبا و سرودن شاهنشاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]

 • ستایش، نسرین نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 85-112]

ش

 • شهیدی، علی مطالعات زبان و ادبیات فارسی در دو نشریۀ بریتانیایی اواخر سدۀ هجدهم میلادی، جُنگ آسیایی و جُنگ جدید آسیایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 19-40]

ط

 • طایفی، شیرزاد تحلیل محتوایی گفتمان در رمان های سپیده‌دم ایرانی و عشق و بانوی ناتمام [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 253-278]

 • طبسی، محبوبه نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]

ع

 • عبدی، سید محمد بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]

 • علی مددی، منا سعدی: مردی از ایرانشهر (بررسی بازتاب اندیشۀ ایرانشهری در آثار سعدی) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 185-206]

غ

 • غلامرضایی، محمد تبیین روابط علّی مقولات مؤثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

ف

 • فرزاد، عبدالحسین نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]

ک

 • کوپا، فاطمه پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]

 • کوشکی، پروین بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 161-184]

گ

 • گرجی، مصطفی تأمّلی بر انواع تأثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

م

 • میان دربندی، فرزانه درنگی بر محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادبای ایرانی در طول سال‌های 1330 تا 1349 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-28]

 • مجلی زاده، امین معرفی و بررسی دست‌نوشتۀ «نوباوۀ روم» اثر سایلی قَرشی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 245-274]

 • محمدپور، خیرالنساء بررسی به‌گویی دشواژه‌ها در شاهنامه فردوسی: رویکردی معنی‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 41-64]

 • محمدی فشارکی، محسن تاملی بر لقب «حکیم» در شعر فارسی (با تکیه بر شاعران مداح و هجو سرا) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 219-244]

 • محمدی فشارکی، محسن نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 85-112]

 • مرادی، ایوب تأمّلی بر انواع تأثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • مرادی، گلاره مطالعات زبان و ادبیات فارسی در دو نشریۀ بریتانیایی اواخر سدۀ هجدهم میلادی، جُنگ آسیایی و جُنگ جدید آسیایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 19-40]

 • مشرف الملک، مریم ابوالفیض فیضی و میزان تأثیر او بر نظریۀ «صلح کل» اکبرشاه گورکانی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 175-194]

 • معصومی، محمد رضا معرفی و بررسی دست‌نوشتۀ «نوباوۀ روم» اثر سایلی قَرشی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 245-274]

 • ملایی پاشایی، سیف‌اله بررسی به‌گویی دشواژه‌ها در شاهنامه فردوسی: رویکردی معنی‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 41-64]

 • مؤذنی، علی محمد بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 161-184]

 • موذنی، نغمه نقش سه وزیر( معین الدین پروانه، صلاح الدین ایوبی، شمس الدین اصفهانی ) درمنشآت سلاطین [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 195-218]

ن

 • نگینی، حسام بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: مطالعه‌ی موردی مجموعه‌های پرفا، مینا و فارسی بیاموزیم . [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]

و

 • وطن خواه، رضوان تبیین روابط علّی مقولات مؤثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

ی

 • یزدانی، حسین پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]