دوفصل نامه

آ

 • آذر، اسماعیل هزلیات سنایی در بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی در حدیقه الحقیقه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 5-30]

 • آذرنیا، قدرت آله هزلیات سنایی در بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی در حدیقه الحقیقه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 5-30]

ا

 • احمدی، مژگان بررسی تحلیلی انتقادی مقالات کلیله پژوهی (۱۳۰۰– ۱۳۹۴ ش) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 239-266]

 • اخیانی، جمیله ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • اسلامی، محرم ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • ایشانی، طاهره تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

ب

 • بختیاری، مریم تأثیر عاطفۀ اندوه بر زبان شعر حزین لاهیجی (با تأکید بر ردیف در غزلیات) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 213-238]

 • بهرامی، فاطمه تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 31-54]

پ

ت

ج

 • جان محمّدی، علی تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

 • جعفری، سمانه جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 213-225]

 • جعفرپور، میلاد گونه‌ی نویافته‌ی دو هفت‌خانِ مستقل «هفت‌لشکر و هفت دربند» در دست‌نویس تحریر بزرگ مسیّب‌نامه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 55-78]

 • جهانی، محمدتقی تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 147-168]

 • جوکار، نجف مزد چوپانی و جزیت مسلمانی؛ بررسی و تحلیل دیدار سعدی با اباقاخان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]

چ

 • چنگیزی، احسان دستوری شدگی "هشتن" در متون ادب فارسی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]

ح

 • حیدرزاده سردرود، حسن نسخه‌ای نویافته از نویسنده‌ای ناآشنا؛ کتاب حقیقت البیان فی شرافت الانسان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 125-146]

خ

 • خجسته‌پور، سعیده مشخصه‌های زنانه‌نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان «سگ و زمستان بلند» شهرنوش پارسی‌پور بر اساس سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-72]

د

 • دلریش، بشری تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

ذ

 • ذبیحی، رحمان تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 147-168]

ر

 • راغب، محمد شمس و طغرا، سازگاری در پیوند و پیکار کهنه و نو [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 147-170]

 • روستایی، محسن منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

س

ش

 • شهیدی، علی بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-46]

ص

 • صادقی، دکتر اسماعیل منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • صالحی، پریسا نگاه بینامتنی به شیوه اندرز دادن در تاریخ بیهقی و مثنوی معنوی مولوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-126]

ط

 • طباطبائی، سید مهدی ضبطِ نادرست و بدخوانیِ ابیاتی از حدیقه‌الحقیقه در متن‌های مصحَّح (بر مبنای نسخه‌های خطیِ کهن) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 127-146]

ک

 • کریمی، دکتر پرستو منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • کسائی، مریم تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 147-168]

ل

 • لطیف پور، صبا سامانه‌های چندرسانه‌ای و دیجیتال در مطالعات اوستایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]

م

 • محبتی، مهدی ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • محمدی فشارکی، محسن بررسی تحلیلی انتقادی مقالات کلیله پژوهی (۱۳۰۰– ۱۳۹۴ ش) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 239-266]

 • محمدنژاد، یوسف تأثیر عاطفۀ اندوه بر زبان شعر حزین لاهیجی (با تأکید بر ردیف در غزلیات) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 213-238]

 • مدنی، امیرحسین ابوعلی فارمدی؛ عارفِ سخنور و حلقة مکمّل تصوّف عاشقانه و عالمانة خراسان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 169-192]

 • منشی‌زاده، مجتبی بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-46]

 • مهری، فاطمه برتولد لاوفر و زبان فارسی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 267-286]

 • موسوی، دکتر سیدکاظم منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • مومنی، زکیه تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 31-54]

ن

 • ناصری راد، مصطفی تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

 • نجاتی آتانی، مهدی تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

 • نیکوبخت، ناصر نسخه‌ای نویافته از نویسنده‌ای ناآشنا؛ کتاب حقیقت البیان فی شرافت الانسان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 125-146]

 • نوری خوش رودباری، محمدعلی جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 213-225]

 • نوشی کوچکسرایی، موسی تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 31-54]

و

 • ورهرام، لیلا دشواری‌های آموزش زبان‌های باستانی ایران ( اوستایی، فارسی باستان، سغدی) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 287-307]