دوفصل نامه

ا

 • احمدزاده، محمد امیر تأثیر ترکیب بندِ محتشم کاشانی بر گسترش ادبیات شیعی در جغرافیای آذربایجان و اران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 5-32]

 • اسکویی، نرگس تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در دستورالوزراء نوشتۀ غیاث‌الدین خواندمیر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 5-32]

 • اسماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسم پیمان گیتی و جام گیتی‌نما: تحلیل نمادشناختی جام جم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-194]

 • اله دادی، طاهره تحلیل مقایسه‌ای طنزپردازی شاعران جامعه‌گرا (انوری، سعدی و عبید زاکانی) و شاعران صوفی (سنایی، عطار و مولوی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-85]

 • امیدی، ایوب معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-61]

ب

 • بهنامی، احمد زندگی و آثار علی‌محمّد منشی و شیوۀ وی در تقلید گلستان سعدی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-51]

پ

 • پارسا نسب، محمد تحلیل مقایسه‌ای طنزپردازی شاعران جامعه‌گرا (انوری، سعدی و عبید زاکانی) و شاعران صوفی (سنایی، عطار و مولوی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-85]

ت

 • تیموری، پاکنوش بررسی مختصات سبکی منظومه فلکنازنامه تسکین شیرازی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 217-244]

 • توکلی دارستانی، حامد نقد و بررسیِ کتاب: «تاریخ بدن در ادبیات» نوشته‌ی سید مهدی زرقانی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 53-74]

ج

 • جعفریان، زهرا تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در دستورالوزراء نوشتۀ غیاث‌الدین خواندمیر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 5-32]

 • جلالی پندری، یدالله جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-119]

 • جوکار، نجف درآمدی بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزّالدّین ابراهیم کیشی فیلسوف و پزشک نامدار قرن هفتم هجری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

ح

 • حجازی، بهجت السادات نشانه‌های فراملی‌گرایی در اندیشه‌های ابوریحان‌بیرونی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 75-94]

خ

 • خاتمی، احمد معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-61]

 • خدادادی، مهدی جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-119]

د

 • دولتشاهی، امیرحسین نصیحت‌نامه‌ی امیرخسرو دهلوی در دیباچه‌ی مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 107-135]

ر

 • رادفر، سعید سیر تاریخی معاصرنگاری در تذکره‌های فارسی و عوامل مؤثر در تحولات آن [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 121-146]

 • رمضانی، مهدی تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 137-153]

ش

 • شاکری، عبدالرسول رویکردهای نوین در تاریخ ادبیات نگاری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 195-215]

 • شیری، قهرمان روایت های شفاهی در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی و کارکردهای مثبت آن‌ها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

 • شعبانی، سروش پیوند ساختار قصیده با زمینه و زمانه جاهلی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 147-170]

ص

 • صلاحی، عسگر مقایسۀ شخصیّت پردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی (مطالعۀ موردی: رمان های جن نامه و وسوسه) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 207-229]

ض

 • ضیغمی، محمدرضا پیمان گیتی و جام گیتی‌نما: تحلیل نمادشناختی جام جم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-194]

ط

 • طیب، زهیر سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

ع

 • عبدی، مهدی مقایسۀ شخصیّت پردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی (مطالعۀ موردی: رمان های جن نامه و وسوسه) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 207-229]

ف

 • فرهمندفر، مسعود رویکردهای نوین در تاریخ ادبیات نگاری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 195-215]

ک

 • کایا، مروه سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

 • کرمی پور، زینب تضمین و اقتباس در جامع‌التّواریخ رشیدالدّین فضل‌اللّه همدانی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 245-263]

 • کوشش شبستری، رحیم بررسی مختصات سبکی منظومه فلکنازنامه تسکین شیرازی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 217-244]

م

 • مبارک، وحید تضمین و اقتباس در جامع‌التّواریخ رشیدالدّین فضل‌اللّه همدانی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 245-263]

 • محرمی، رامین مقایسۀ شخصیّت پردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی (مطالعۀ موردی: رمان های جن نامه و وسوسه) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 207-229]

 • محمدی، مینو روایت های شفاهی در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی و کارکردهای مثبت آن‌ها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

 • مستعلی پارسا، غلام رضا تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 137-153]

 • مشرف، مریم معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-61]

 • ملک ثابت، مهدی جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-119]

 • منصور طباطبائی، سید محمد سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

 • مؤذنی، علی محمد سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

ن

 • نیکبخت میرکوهی، رحیم تأثیر ترکیب بندِ محتشم کاشانی بر گسترش ادبیات شیعی در جغرافیای آذربایجان و اران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 5-32]

 • نیکوبخت، ناصر پیوند ساختار قصیده با زمینه و زمانه جاهلی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 147-170]

 • نوریان، سید مهدی نصیحت‌نامه‌ی امیرخسرو دهلوی در دیباچه‌ی مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 107-135]