دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی پادآرمانشهر خاورمیانه‌ای در دو رمان وقت تقصیر و فرانکشتاین در بغداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.48308/hlit.2024.234357.1285

زین العابدین اسعد؛ محمد راغب


بررسی و تحلیل عجایب‌نگاری طرسوسی در گزارش داراب‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.48308/hlit.2024.234681.1293

احسان پورابریشم


تجربۀ شهری در عصر صفوی؛ بازخوانی تجربۀ سیاحت و زیارت شهر در سفرنامۀ محیط کونینِ سالک‌ قزوینی، شاعر عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.48308/hlit.2024.235087.1298

زینب لاری دارابی؛ امیر مازیار؛ رسول جعفریان