تعداد مقالات: 241
1. تکمیل چند افتادگی و ضرورت اصلاح مجدد منافع حیوان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-18

احمدرضا بهرام پور عمران


2. خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-24

فرزاد بالو؛ شهرام احمدی؛ مطهره رضایی


3. بررسی ومقایسه مقوله فتوت وجوانمردی درمتون نثرعرفانی تا پایان قرن ششم هجری

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26

نسرین فخیمی؛ سیده مریم ابوالقاسمی


4. زندگانی و احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

حامد حسینخانی؛ محمود مدبری؛ محمد صادق بصیری


5. تأثیر ترکیب بندِ محتشم کاشانی بر گسترش ادبیات شیعی در جغرافیای آذربایجان و اران

دوره 12، شماره 02، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-32

10.29252/hlit.12.1.5

محمد امیر احمدزاده؛ رحیم نیکبخت میرکوهی


6. تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان

دوره 13، شماره 01، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-28

طاهره ایشانی؛ علی جان محمّدی


7. از نمونه های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام)

دوره 9، شماره 01، پاییز و زمستان 1395، صفحه 6-26

حسین ابویسانی؛ هومن ناظمیان؛ صغرا فلاحتی؛ راضیه مسکنی


10. نصیحت‌نامه‌ی امیرخسرو دهلوی در دیباچه‌ی مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان

دوره 12، شماره 01، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-135

10.29252/hlit.12.1.107

امیرحسین دولتشاهی؛ سید مهدی نوریان


11. بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری

دوره 9، شماره 02، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-160

سیدمهدی دادرس؛ عباسعلی وفایی؛ غلامرضا مستعلی پارسا؛ اورنگ ایزدی


12. شیوه‌ای نوین در بررسی احوال شاه شجاع کرمانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-204

لیلا هاشمیان؛ محسن قائمی


14. واکنش برخی شاعران و ادیبان در برابر مغولان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388

ذوالفقار علّامی


16. جایگاه یمن در ادب پارسی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388

منصور میرزانیا


17. شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1388

مرتضی محسنی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه


19. نویسندة اصلی تأدیب النّسوان کیست؟

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

روح‌انگیز کراچی


21. رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390

مهدی شریفیان؛ علی رضا نوری


22. شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال الدّین بلخی (هوشیاریِ ورای مستی)

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1390

فاطمه همایون؛ احمد امین


23. ویژگی‌های بنیادی سبک‌های شعر فارسی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1391

علیرضا مظفریان


24. موسی و بنی اسرائیل به روایت تاریخ طبری

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392

مرمر ناصری پور