کلیدواژه‌ها = مرزبان بن رستم بن شروین
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری

دوره 13، شماره 01، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-205

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری