کلیدواژه‌ها = نیما-شهریار-افسانه-حیدربابایه سلام-مکتب رمانتیسم
تعداد مقالات: 1
1. تأمّلی در منظومه های «افسانۀ» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم

دوره 9، شماره 01، پاییز و زمستان 1395، صفحه 106-129

شیرزاد طایفی؛ مهدی رمضانی؛ سمیه قربانپور