نویسنده = محمد خسروی شکیب
تعداد مقالات: 48
1. دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1393

احمد بهنامی؛ آزاده شریفی


2. حملة غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1393

زهره نورائی‌نیا؛ حسن اکبری بیرق


3. خوانشی کهن‏الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1393

احمد خاتمی؛ عبدالرسول شاکری


4. سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش؛ الهام کوثری


5. زبان و ادبیّات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392

حجّت رسولی؛ بهروز قربان زاده


6. ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ معصومه جمعه


7. بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیّت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392

عیسی امن خانی؛ وحید رویانی


8. بررسی آراء تاریخ یعقوبی در باب مانی و مانویّت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392

ابوالقاسم اسماعیل پور؛ ناهید مهرافروز


10. اهمّیّت داستانهای حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1391

عبّاس محمّدیان؛ میلاد جعفرپور


11. سیر ادبیّات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهة هشتاد

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1391

غلامحسین غلامحسین‌زاده؛ قدرت الله طاهری


12. اشعار قطران تبریزی در تذکرة لباب الألباب

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1391

تهمینه عطایی کچویی؛ شهره معرفت


13. ویژگی‌های بنیادی سبک‌های شعر فارسی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1391

علیرضا مظفریان


14. سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390

حسن اکبری بیرق؛ مونا خیرخواه؛ مونا تلاشان


15. تاریخ و جغرافیا در شعر پایداری افغانستان

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390

مهدی شریفیان؛ رضا چهرقانی برچلویی


16. رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390

مهدی شریفیان؛ علی رضا نوری


17. مجمع البحرین معنی بررسی شیوۀ شاعری و مضامین شیعی حسن کاشی

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1390

محمود مهرآوران؛ فرج‌الله نعمتی


18. بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ مصطفی آرزومند لیالکل


19. نوآوری‌های ناصرخسرو در سنّت قصیده‌سرایی فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

همایون جمشیدیان؛ لیلا نوروزپور


20. نگاهی تازه به داستان کی کاووس بر اساس نظریّۀ ساخت شکنی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

جواد دهقانیان؛ محمد خسروی شکیب


21. غزّالی و تلفیق شریعت و طریقتبا تکیه بر کیمیای سعادت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

احمد خاتمی؛ فرهاد شاکری


22. ریشه‌یابی مضمون «زندان و چاه» در ادبیّات عرفانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

محمّدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرایی


25. بررسی سبک شناسانة حماسه های دینی در ادب پارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

محبوبه شمشیرگرها