عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 تحلیل صحنۀ آغازین و بخش مقدّماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایۀ نظریّۀ پراپ چکیده   PDF
کاظم دزفولیان, معصومه طالبی
 
دوره 1, شماره 1: زمستان 1387 تحول جایگاه زن در نثر پیش از مشروطه (از دورۀ فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه) چکیده   PDF
سید جعفر حمیدی, مریم عاملی رضایی
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 ترجمة كامل يكي از رسائل اخوان‌الصّفا در جامع‌الحكمتين ناصرخسرو چکیده   PDF
بهمن خليفه بنارواني
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 تركيب موجِ گوهر و روند تاريخ آن چکیده   PDF
سيّد علي محمّد سجادي, سيّد مهدي طباطبايي
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 تصویر خلفای راشدین در مثنوی معنوی چکیده   PDF
ریحانه حرم‌پناهی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری چکیده   PDF
علی دودمان کوشکی, حسن سلطانی کوه بنانی, سمیّه جم زاده
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1395 تکمیل چند افتادگی و ضرورت اصلاح مجدد منافع حیوان چکیده   PDF
احمدرضا بهرام پور عمران
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 جايگاه سنّت روايت شفاهي و خنياگري در ادبيّات ايران باستان و سرنوشت آن در شعر دورة اسلامي چکیده   PDF
فرزاد قائمی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 جايگاه يمن در ادب پارسي چکیده   PDF
منصور میرزانیا
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 جایگاه زن در نظامی و چاسر: شیرین و کریسید چکیده   PDF
نیلوفر همت یار, کیان سهیل
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1395 جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی چکیده
نغمه دادور, محمد جعفر یاحقی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1388 جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین » چکیده   PDF
مهدي تدين, مريم پرهيزكاري
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1395 جستجو در احوال و ضرورت تصحیح انتقادی دیوان فطرت مشهدی چکیده   PDF
رحمان ذبیحی, رحیم هادی انداب جدید
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 جنبه‏های حماسی و ویژگی‏های سبکی خاوران‏نامۀ ابن‏حسام خوسفی چکیده   PDF
مژگان اصغری طرقی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1388 حكايتهاي لافونتن در شعر معاصر ايران چکیده   PDF
اكبر شاميان ساروكلائي
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1393 حملة غزها به خراسان و بازتاب آن در قصايد فارسی چکیده   PDF
زهره نورائي‌نيا, حسن اکبری بیرق
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1393 خوانشی کهن‏الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر چکیده   PDF
احمد خاتمی, عبدالرسول شاکری
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 درآمدي بر زبان و ادبيّات فارسي در شبه قارّة هند و پاكستان چکیده   PDF
ابوالقاسم رادفر
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1393 دربارة درّي شوشتري و جُنگ چمن سرور چکیده   PDF
احمد بهنامی, آزاده شریفی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 دوره‌بندی در تاریخ ادبی (پیشینه، خاستگاه‌های فلسفی و کارکردها) چکیده   PDF
ناصرقلی سارلی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 رابطۀ داستان دقوقی با تجارب زیستی مولانا چکیده   PDF
قدرت الله طاهری
 
دوره 1, شماره 1: زمستان 1387 راز و رازداري در عرفان مولوي چکیده   PDF
غلامرضا پيروز, علي اكبر باقري خليلي
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 رمان‌نويسي در دهة شصت چکیده   PDF
ابراهيم رنجبر
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1393 رنج نامة گوته، پژواك كلام حافظتحليلي بر رنج نامة ديوان غربي- شرقي يوهان ولفگانگ فون گوته چکیده   PDF
سيّد محمود حدّادي
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت) چکیده   PDF
مهدی شریفیان, علی رضا نوری
 
51 - 75 (162) << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>