عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 «ادبیّات تطبیقی» در گذر از نحله‌های گوناگون و عناصر دخیل در پیدایش آن» (با رویکرد تاریخ ادبیّاتی) چکیده   PDF
منصور پیرانی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1395 «اندیشة دور و دراز» پیشگام روایت پیشگویانة علمی در ایران چکیده   PDF
حمیدرضا توکلی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 «تاريخ گرايي» سهراب سپهری در«مرگ رنگ» چکیده   PDF
غلامرضا پیروز, عادله قائمی دیوکلایی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1388 آيا شاهنامه ملحمه است؟ چکیده   PDF
منوچهر جوكار
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 اجتماعيّات در ادبيّات چکیده   PDF
سيّد علي‌محمّد سجّادي
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 ارتباط دوسویة حاكميّت و اندیشه در دوران سامانی و غزنوی چکیده   PDF
منصوره احمدي جعفري, علي‌محمّد سجّادي
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 اشعار قطران تبريزي در تذكرة لباب الألباب چکیده   PDF
تهمينه عطايي كچويي, شهره معرفت
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 اقتصاد واژگون عشق: نگاهي به حضور استعاري پول و اقتصاد در غزليّات شمس چکیده   PDF
عليرضا جعفري
 
دوره 1, شماره 1: زمستان 1387 اندرزهای سیاسی سنایی در مثنوی حدیقه و سرچشمه های آن چکیده   PDF
مریم مشرف
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 انديشة ماكياولي و تاريخ بيهقي چکیده   PDF
سعيد حاتمي
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 اهمّیّت داستانهای حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسی چکیده   PDF
عبّاس محمّدیان, میلاد جعفرپور
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیّت چکیده   PDF
عیسی امن خانی, وحید رویانی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیّات دورة تیموری (بر مبنای دیوان اشعار کمال خجندی، نعمت الله ولی، قاسم انوار، عبد الرحمن جامی، امیر پازواری و شمس مغربی) چکیده   PDF
حسين نوين, ياسمن معصومي نيارق
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 بازشناسی نقش و جایگاه غلامان سرایی در ساختار قدرت غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی چکیده   PDF
جمیله اخیانی, نرگس احمدی
 
دوره 1, شماره 1: زمستان 1387 بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره چکیده   PDF
کاظم دزفولیان, اكبر شاملو
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 بافت درونی كنايات چکیده   PDF
منصور ثروت
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 بحثي در باب سبك‌شناسي سمك عيار چکیده   PDF
محمّد غلامرضايي
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1388 بررسي جلوه‌هاي انديشه در شعر قيصر امين‌پور چکیده   PDF
سیّده مریم ابوالقاسمی, شهلا علیه پور
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 بررسي جنبه‌هاي ادبي كارنامه اردشير بابكان در مقايسه با روايت نويافتة يوناني آن چکیده   PDF
محمدرضا اميني
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 بررسي روند تطوّر شخصيّت كاووس از روزگار باستان تا شاهنامه چکیده   PDF
رضا ستّاري
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 بررسي زندگي كسايي مروزي براساس خوانشي جديد از قصيدة لاميّه چکیده   PDF
سيّدمهدي طباطبايي
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1388 بررسي ساختار داستاني پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شيخ بهايي چکیده   PDF
هلن اوليايي‌نيا
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 بررسي سبك شناسانة حماسه هاي ديني در ادب پارسي چکیده   PDF
محبوبه شمشيرگرها
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 بررسي شخصيّت فرهاد از واقعيّت تا افسانه چکیده   PDF
سيّده مريم ابوالقاسمي, مصطفي آرزومند ليالكل
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 بررسي علل و عوامل تاريخي - سياسي ورود واژگان بیگانۀ نظامي به زبان فارسی در دورة قاجاريّه تا سال 1300 ه.ش چکیده   PDF
ناصر نیکوبخت, محمّدرضا ایروانی
 
1 - 25 (162) 1 2 3 4 5 6 7 > >>