اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خلیلی, احمد, دانشگاه مازندران (.ایران )
خيرانديش, سيدمهدي, استادیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور (.ایران )
خیرخواه, مونا, کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی (.ایران )

د

دادجو, درّه, دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز (.ایران )
دادور, نغمه, دانشگاه فردوسی مشهد
داودی مقدّم, فریده, استادیار دانشگاه شاهد (.ایران )
دري, نجمه, استادیارادبیات دانشگاه هرمزگان (.ایران )
درّی, نجمه, دانشگاه هرمزگان (.ایران )
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهيد بهشتي (.ایران )
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
دزفولیان, کاظم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
دلاويز, مسعود, دانشگاه شهید چمران اهواز (.ایران )
دماوندي, مجتبي, دانشگاه سمنان (.ایران )
دماوندی, مجتبی, دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
دهقانيان, جواد, دانشگاه هرمزگان (.ایران )
دهقانیان, جواد, دانشگاه هرمزگان (.ایران )
دودمان کوشکی, علی, استاد یار گروه زبان و ادبيّات عرب، دانشگاه رازي كرمانشاه (.ایران )

ذ

ذبیحی, رحمان, دانشگاه ایلام
ذوالفقاری, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (.ایران )
ذوالفقاری, حسن, عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (.ایران )

ر

راثي, محسن, دانشگاه آزاد تهران شمال (.ایران )
راثی, محسن, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (.ایران )
رادفر, ابوالقاسم, استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (.ایران )
رجبی, عبدالله, دانشگاه تربیت مدرس (.ایران )
رسول زاده, حسین, دانشگاه تبریز (.ایران )

76 - 100 (225)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>