اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خيرانديش, سيدمهدي, استادیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
خیرخواه, مونا, کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی (Iran, Islamic Republic of)

د

دادجو, درّه, دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز (Iran, Islamic Republic of)
دادور, نغمه, دانشگاه فردوسی مشهد
داودی مقدّم, فریده, استادیار دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
دري, نجمه, استادیارادبیات دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
درّی, نجمه, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
دزفولیان, کاظم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دلاويز, مسعود, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
دماوندي, مجتبي, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
دماوندی, مجتبی, دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دهقانيان, جواد, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
دهقانیان, جواد, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
دودمان کوشکی, علی, استاد یار گروه زبان و ادبيّات عرب، دانشگاه رازي كرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)

ذ

ذبیحی, رحمان, دانشگاه ایلام
ذوالفقاری, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
ذوالفقاری, حسن, عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)

ر

راثي, محسن, دانشگاه آزاد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
راثی, محسن, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
رادفر, ابوالقاسم, استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (Iran, Islamic Republic of)
رجبی, عبدالله, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
رسول زاده, حسین, دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
رسولي, حجّت, دانشیارگروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

76 - 100 (224)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>